Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 29 november 1828 een transportakte. Hendrikus Meijerink en echtgenote Fennegien Jansen, landbouwers op het Klooster onder Coevorden, verklaarden voor 1250 guldens hun eigendommelijke katerstede, genaamd het Peerenjans, gelegen ter buurtschap Baalder, over te dragen aan de nieuwe eigenaar Gerrit Crull, koopman, wonende op den Beld of Nijberg in de graafschap Bentheim. Het Peerenjans lag ten oosten van en aan de katerstede Toeslag, en bestond uit derzelver behuizinge no. 12 (aktenr. 755, scan 28). De katerstede werd op dat moment gehuurd en gebruikt door de pachter Hermen Geertman en echtgenote Maria Hilberink.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van Gerrit Crull. De boerderij staat op legger 67a onder sectie C-206.

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832 (sectie C-206).

Kadastrale geschiedenis
Legger 67a/6: Sectie C-206. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Crull, logementhouder te Venebrugge. In 1840 verkoop. Over op:
Legger 609/1: Eigendom van Fredrik Brink, schoolonderwijzer te Baalder, en van echtgenote Gerritdina Kampherbeek. Zij waren op 26 januari 1849 getrouwd in Heemse. Huisnr. H-24. In 1879 verkoop. Over op:
Legger 3888/4: Eigendom van weduwnaar Fredrik Brink en schoonzoon Jan Odink en echtgenote Gezina Brink. Zij waren op 26 juni 1874 getrouwd in Heemse.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 8 februari 1879 een overdrachtsakte waarbij landbouwer Gerrit Huisjes en echtgenote Lamberdina Brink, wonende te Anerveen, verklaarden hun een-vierde in de gemeenschappelijke boedel, waaronder huis en erf, sectie C-206, met andere onroerende goederen, te hebben verkocht aan landbouwer Jan Odink te Baalder (aktenr. 1405, scan 47).

Dezelfde notaris beschreef op 25 februari 1879 de boedelverdeling tussen weduwnaar Frederik Brink enerzijds en schoonzoon Jan Odink en dochter Geziena Brink anderzijds (aktenr. 1411, scan 68).

Legger 3900/4: Eigendom van Jan Odink en Gezina Brink. Vruchtgebruiker was (schoon)vader Fredrik Brink. Fredrik overleed op 27 april 1880 te Baalder.

Fragment van kadastraal minuutplan, anno 1880.

In 1881 volgde successie. Over op:
Legger 3996/5: Eigendom van Jan Odink en Gezina Brink. Huis, schuur en erf. Jan Odink overleed op 5 augustus 1908 te Baalder. In 1908 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1908.

Legger 3996/19: Nieuwe sectie C-1228. Huis, schuur en erf. Eigendom van Gezina Brink, weduwe van Jan Odink. In 1914 stichting. Over op:
Legger 3996/21: Huis, schuur, stookhuis en erf. In 1926 sloop en herbouw. Over op:
Legger 3996/23: Huis, schuren en erf. Vervolgens ging de eigendom over op zoon Fredrik Odink en echtgenote Hendrikje Veldsink. Zij waren op 18 september 1903 getrouwd te Heemse. In 1940 successie. Over op:
Legger 6997/26: Eigendom van Fredrik Odink en consorten. In 1943 boedelscheiding. Over op:
Legger 11340/12: Eigendom van Jan Odink (geb. 15-06-1906) en echtgenote Zwaantje Rijstenberg. Zij zijn op 28 november 1930 getrouwd. In 1949 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 11340/16: In 1951 verbouw. Over op:
Legger 11340/17: In 1956 bijbouw. Over op:
Legger 11340/18: In 1962 stichting. Over op:
Legger 11340/19: In 1964 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie C-1462).

Legger 14203/1: Nieuwe sectie C-1462. Huis, erf en schuur te Baalder H-17. Eigendom van Jan Odink en consorten. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 11340/21: Eigendom van Jan Odink en Zwaantje Rijstenberg aan de Rodedijk 18. In 1975 verkoop. Over op:
Legger 17231/1: Eigendom van F. Odink. Opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 19844/1: Nieuwe sectie Z-7. Huis, schuren, erf en cultuurgrond aan de Rodedijk 18.