Het erve Arends in Baalder wordt – voor zover bekend – voor ’t eerst vermeld in de doopboeken van de kerk te Hardenberg. Daar lezen we bijv. op 11 september 1791 dat Jannigjen gedoopt is als dochter van Albert Jansen Brink en Jennegien Hermsen. Drie jaar later werd haar broertje Gerrit Jan gedoopt, waarbij ook vermeld werd dat hij was geboren op het erve Arends te Baalder.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Gerrit Jan Brink en echtgenote Fennigjen Höltink. Zij zijn op 2 juni 1821 getrouwd te Heemse. De boerderij staat in 1832 op legger 51 onder sectie C-191. 

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

Legger 51/2: Sectie C-191. Huis en erf. Later ging de eigendom over op de ongetrouwde zoon Albert Brink (1822-1904) en mede-eigenaren (vererving via zus Janna Brink die op 3 mei 1855 te Heemse getrouwd was met Herm Jan Bril). Huisnr. H-25.

Fragment van kadastraal minuutplan, anno 1880.

In 1900 redres tenaamstelling. Over op:
Legger 5747/1: Eigendom van Derk Jan Bril en consorten (voor 4/5e) en van Albert Brink (voor 1/5e deel). Sectie C-191. In 1916 boedelscheiding. Over op:
Legger 7651/1: Eigendom van Jan Bril en vruchtgebruiker Derk Jan Bril (zoon van Herm Jan Bril en Janna Brink). Derk Jan was op 6 juli 1883 te Heemse getrouwd met Jennegien Heerkes. Eigenaar Jan Bril was op 11 februari 1916 te Heemse getrouwd met Geertjen Heerkes. In 1919 successie. Over op:
Legger 7902/2: Eigendom van Jan Bril junior (voor 3/5e deel) en Jan Bril senior (voor 2/5e deel). In 1931 verbouw. Over op:
Legger 7902/14: In 1941 stichting stookhok. Over op:
Legger 7902/16: Huis, schuur en erf. In 1955 boedelscheiding. Over op: 
Legger 12665/2: Eigendom van Jan Bril (geb. 01-01-1928) en echtgenote Aaltina Matel. Het levenslang vruchtgebruik lag bij Jan Bril senior (geb. 02-07-1890) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 1011, nr. 122). In 1963 stichting varkenshok. Over op:
Legger 12665/10: Huis, schuren en erf. In 1964 splitsing enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964.

Legger 14204/1: Eigendom van Jan Bril junior. Nieuwe sectie C-1463. Huis, schuren, erf, bouwland en grasland. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 12665/12: Eigendom van Jan Bril junior (zie register van overschrijving hypotheken, deel 1656, nr. 10). In 1969 verbouw woning. Over op:
Legger 12665/17: Huisnr. H-18 te Baalder. In 1976 boedelscheiding. Over op:
Legger 17634/3: Eigendom van Aaltina Matel, weduwe van Jan Bril junior aan de Rodedijk 20. In 1980 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:
Legger 20064/1: Nieuwe sectie Z-8. Huis, schuren, erf en grasland aan de Rodedijk. Eigendom van Aaltina Matel, weduwe van Jan Bril (later Z-3760).

Kadastrale hulpkaart, 10 januari 2001 (sectie Z-3760).