Legger 441/2: Sectie C-175. Bouwland, hooiland en hakhout. Eigendom van Geesjen Lutterman, weduwe van Jan Kampherbeek. Zij waren op 8 juli 1831 te Heemse getrouwd, maar Jan was op 19 november 1853 overleden. Het jaar erop, op 28 september 1854 was Geesjen te Heemse hertrouwd met Egbert Nijman.

In 1856 lieten zij een nieuwe boerderij bouwen op het kadastrale perceel sectie C-175. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 10 juni 1856 (sectie C-448).

Legger 441/3: Nieuwe sectie C-448. Huis en erf. Eigendom van Geesjen Lutterman, weduwe van Jan Kampherbeek.

Geesjens tweede echtgenoot, Egbert Nijman, overleed op 49-jarige leeftijd, op 2 mei 1870 te Baalder.

In 1887 successie. Over op:
Legger 1892/15: Sectie C-448. Huis en erf te Baalder H-29. Eigendom van Geesje Lotterman, weduwe van Egbert Nijman en mede-eigenaren Jan Nijman en echtgenote Janna Bakhuis. Zij zijn op 5 mei 1882 getrouwd te Heemse.

Jan Nijman overleed op 58-jarige leeftijd, op 26 januari 1914 te Baalder. Weduwe Janna Nijman-Bakhuis stierf op 15 december 1925.

In 1926 stichting. Over op:
Legger 1892/27: In 1927 successie. Over op:
Legger 8296/6: Sectie C-448. Huis, schuren en erf. Eigendom van landbouwer Hindrich Timmer en echtgenote Geesje Nijman. Zij zijn op 20 november 1903 getrouwd te Heemse.

Hindrich Timmer en Geesje Nijman.

Hindrich Timmer overleed op 31 mei 1927 te Baalder, op slechts 45-jarige leeftijd. Weduwe Geesje Timmer-Nijman stierf op 27 oktober 1954 te Baalder, oud 71 jaar. Beiden liggen begraven op het oude kerkhof Nijenstede te Hardenberg. Ze hadden negen kinderen gekregen, van wie er eentje levenloos geboren was.

In 1955 boedelscheiding. Over op:
Legger 12614/4: Sectie C-448. Huis, schuur en erf te Baalder H-29. Eigendom van landbouwer Jan Timmer (bijgenaamd: Kaamp-Jan) en echtgenote Hendrikje Kelder. Zij zijn op 22 mei 1931 getrouwd te Heemse. In 1955 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1955 (sectie C-1413).

Legger 12614/15: Nieuwe sectie C-1413. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1968 verbouw. Over op:
Legger 12614/17: Sectie C-1413. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland.

Jan Timmer en Hendrikje Kelder.

Jan Timmer overleed op 25 januari 1977.

In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 20056/2: Nieuwe sectie Z-713. Huis, erf en grasland aan de Rodedijk 22. Eigendom van Hendrikje Kelder, weduwe van Jan Timmer (enerzijds) en van Hermina Alberdina Timmer, echtgenote van Harm Kampherbeek (anderzijds).

Hendrikje Timmer-Kelder overleed op 31 juli 1981.

In 1981 verklaring van erfrecht. Over op:
Legger 22869/2: Eigendom van Hermina Alberdina Timmer en echtgenoot Harm Kampherbeek. Zij zijn op 8 juli 1959 getrouwd te Hardenberg.