Notaris Antoni van Riemsdijk begon op 24 juni 1819 met de openbare veiling van vaste goederen op verzoek van het bestuur van de stad Hardenberg, ter aflossing van schulden. Koning Willem I had er op 16 oktober 1818 zijn persoonlijke toestemming voor gegeven. Kavel nr. 10 betrof het erfjen het Spijkers, bestaande uit den gaarden in den Asschert, den zogenaamden Kleine Gaarden en het Vaaltgaardentjen met de bosheggen rechts en links hetzelve, in gebruik bij Gerrit Reints. Het werd ingezet door Derk Schutte, landbouwer te Baalder, maar verhoogd door Gerrit Reints tot 255 gulden (aktenr. 66). Een week later, op 1 juli, vond de definitieve veiling plaats (aktenr. 70). Het Spijkers werd voor 368 gulden verkocht aan Gerrit Reints, weduwe van Jennigjen Spijker. Zij waren op 22 mei 1795 getrouwd te Hardenberg. Jennigjen was op 12 oktober 1815 overleden. Op 3 augustus 1819 werd de verkoop bekrachtigd (aktenr. 86).

Notaris Antoni van Riemsdijk hield op 20 april 1820 op ’t erve het Spijkers, numero 16 te Baalder, een zgn. boedelinventarisatie, op verzoek van Jan Hendrik Reints, landbouwer, wonende in huisnr. 27 te Baalder, als voogd over de minderjarige kinderen van Gerrit Reints, weduwnaar en boedelhouder van Jennegien Spijker. Die kinderen waren Jennegien (oud 19 jaar) en Egbert (17 jaar). Gerrit Reints was op 19 januari 1820 overleden. Tot de onroerende goederen behoorde een huis met deszelfs grond en wheere, staande en gelegen onder nr. 16 op het erfjen het Spijker te Baalder en een-achtste whaardeel in de gecombineerde marke van Hardenberg en Baalder (aktenr. 152).

Op 4 mei 1821 hield dezelfde notaris een openbare verkoop van allerhande huismeubilen op ’t erfjen het Spijkers in Baalder. Hij deed dat opnieuw op verzoek van landbouwer Jan Hendrik Reints, als voogd over Jennechien Reints en Egbert Reints (aktenr. 65). 

Notaris Antoni van Riemsdijk begon op 5 juni 1821 met de eerste veiling (inzate) van o.a. de katerstede het Spijkers, opnieuw op verzoek van landbouwer Jan Hendrik Reints, als voogd over Jennechien Reints en Egbert Reints, minderjarige kinderen van Gerrit Reints en Jennegien Spijker. De katerstede ging als kavel no. 1 onder de veilinghamer. Het Spijkers bestond in die tijd uit derzelver behuizinge numero 16 (anders dan in de krantenadvertentie waar no. 17 staat) en om- en aangelegen gaardenlanden, tezamen groot nagenoeg 56 vierkante Nederlandsche roeden, 77 dito ellen, 10 dito palmen en 92 dito duimen of twee-derde morgen, mitsgaders een-achtste whaardeel in de gemeene markte van Hardenbergh en Baalder, alles invoegen voormaals van de Stad Hardenbergh aangekogt. Het kavel werd ingezet door Gerrit Hakkers, landbouwer te Heemserveen, voor 426 gulden. Een week later vond de definitieve veiling en toewijzing plaats. Dezelfde Gerrit Hakkers bood bij afslag 450 gulden (aktenrs. 73 en 76). 

Nog datzelfde jaar, op 2 oktober, hield dezelfde notaris een openbare verkoop van eenige vijmen haver en boekweite, op verzoek van Jan Hendrik Reints, als voogd over de minderjarige kinderen Reints (aktenr. 123).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Antonij Spijker en echtgenote Willempjen Tijman. De boerderij staat op legger 332 als sectie C-183.

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

Legger 332/2: Sectie C-183. Huis en erf. Eigendom van Antoni Spijkers. In 1864 successie. Over op:
Legger 1894/22: Eigendom van Jan Spijkers en echtgenote Janna ter Wijlen. Zij zijn op 8 september 1855 getrouwd te Heemse. Huisnr. H-31. Janna ter Wijlen overleed op 37-jarige leeftijd, op 14 december 1868. Vervolgens hertrouwde Jan Spijkers op 10 juni 1870 te Heemse met Swane Akkerstaff uit Veldhausen. 

Fragment van kadastraal minuutplan, anno 1880.

In 1895 verkoop. Over op: 
Legger 5301/8: Eigendom van de ongehuwde Albert Spijkers, landbouwer te Baalder. Albert was de oudste zoon uit het eerste huwelijk van Jan Spijkers en Janna ter Wijlen. Albert overleed op 31 mei 1919, op 58-jarige leeftijd. Door middel van successie vererfde de katerstede in 1919 op:
Legger 7727/9: Eigendom van Jan Hendrik Spijkers en echtgenote Janna Kuiper. Zij zijn op 28 juni 1907 getrouwd te Heemse. Jan Hendrik was een zoon van Jan Spijkers en Swane Akkerstaff. In 1926 herbouw. Over op:
Legger 7727/21: Huis en erf. Huisnr. H-31. In 1947 verkoop. Over op:
Legger 11654/9: Eigendom van Lukas Spijkers (geb. 06-01-1919). Hij trouwde op 9 april 1948 te Hardenberg met Tonia Kelder. In 1951 stichting. Over op:
Legger 11654/14: In 1952 stichting. Over op:
Legger 11654/16: In 1954 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 11654/17: In 1967 bijbouw. Over op:
Legger 11654/19: In 1972 successie. Over op:
Legger 13923/11: Eigendom van Lukas Spijkers, landbouwer aan de Rodedijk 26. In 1980 opgenomen in ruilverkaveling.

Kadastrale veldwerkkaart, april 1979 (sectie Z-716).