Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Derk Jan Nijman en echtgenote Geertjen Kampherbeek. De boerderij staat op legger 254 onder sectie C-161.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Kadastrale geschiedenis
Legger 254/17: Sectie C-161. Huis en erf. Eigendom van Derk Jan Nijman en echtgenote Geertjen Kampherbeek. Zij zijn op 18 september 1810 getrouwd te Heemse. In 1860 boedelscheiding. Over op:
Legger 1802/2: Eigendom van landbouwer Derk Jan Nijman. In 1861 verkoop. Over op:
Legger 1800/2: Eigendom van Hendrik Nijman en echtgenote Fennigjen Schutte. Zij zijn op 5 september 1851 te Heemse. Huisnr. H-34. Huis, erf en schuur.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie C-161).

In 1889 boedelscheiding. Over op:
Legger 4858/4: Eigendom van landbouwer Willem Ekkelenkamp en echtgenote Gerritdina Berendina Nijman. Zij zijn op 7 september 1877 getrouwd te Heemse. In 1908 stichting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1908.

Legger 4858/21: Nieuwe sectie C-1229. Huis, schuur en weiland. In 1917 boedelscheiding. Over op:
Legger 7817/9: Eigendom van Hendrik Ekkelenkamp en echtgenote Jantje ter Wijlen. Zij zijn op 15 mei 1903 getrouwd in Heemse.

Trouwboekje van Hendrik Ekkelenkamp en Jantje ter Wijlen, anno 1903.

In 1925 stichting. Over op:
Legger 7817/10: Huis, schuren en weiland. In 1930 stichting. Over op:
Legger 7817/11: In 1934 vereniging en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934.

Legger 10226/1: Nieuwe sectie C-1307. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. Eigendom van Hendrik Ekkelenkamp en consorten. In 1934 sloop en herbouw. Over op:
Legger 10226/2: Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1941 ruiling. Over op:
Legger 7817/14: Eigendom van Hendrik Ekkelenkamp. In 1949 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 7817/16: In 1954 gedeeltelijk vernieuwd en stichting. Over op:
Legger 7817/17: In 1959 stichting. Over op:

Jantje ter Wijlen en Hendrik Ekkelenkamp bij hun boerderij in Baalder, H-24.
Burgemeester De Goede en echtgenote op bezoek bij het diamanten echtpaar Hendrik Ekkelenkamp en Jantje ter Wijlen, 15 mei 1963 (Collectie: H. Ekkelenkamp, Heemserveen).

In ‘Het Noord-Oosten’ van 24 mei 1963 stond een klein artikeltje over een diamanten huwelijk in de buurtschap Baalder:
Woensdag jl. vierde het echtpaar Ekkelenkamp-ter Wijlen te Baalder, onder grote belangstelling, waaronder hun zeven getrouwde kleinkinderen en een gedeelte van hun tien achterkleinkinderen, hun zestigjarig huwelijksfeest. De beide oudjes die ondanks hun gezamenlijke leeftijd van 170 jaar nog zeer vitaal zijn, waren ‘s morgens vroeg reeds ter stembus getogen en werden bij hun thuiskomst door burgemeester De Goede en mevr. De Goede als eerste gefeliciteerd. Het was hier verder de gehele dag een komen en gaan van familie, vrienden en bekenden, waarbij ook vele stoffelijke blijken niet ontbraken, met o.a. een schat van bloemen. De bruidegom, die vele jaren voorzitter is geweest van het Plaatse-lijk Belang, kreeg van deze vereniging een prachtige fruitmand aangeboden, tevens ontbraken niet de afgevaardigden van Maatschappelijk Hulpbetoon en het Onderling Veefonds, waarvan Ekkelenkamp jaren bestuurslid is geweest. Het bruidspaar ontving tevens vele schriftelijke en telegrafische gelukwensen.

Jantje Ekkelenkamp-ter Wijlen, staand bij de baanderdeuren van de boerderij in Baalder. Op een handkar staan een paar melkbussen en op het erf staat een fraaie Opel Record, begin jaren ‘60 (fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).
‘Opoe’ Jantje Ekkelenkamp-ter Wijlen in Saksische klederdracht, ca. 1960.

Legger 7817/18: In 1967 boedelscheiding. Over op:
Legger 14856/5: Eigendom van Jan Ekkelenkamp (geb. 05-12-1908) en echtgenote Geesje Harsmölle. In 1972 wijzigde het adres Baalder H-24 in Rodedijk 32. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.
Legger 19624/2: Nieuwe sectie Z-720. Huis, erf, schuur en cultuurgrond aan de Rodedijk 32.