Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken te stad Hardenberg. De boerderij staat op legger 154 onder sectie C no. 76.

Notaris Van der Muelen bevond zich op 20 december 1854 op ’t erve Reints in Baalder, om op verzoek van dokter Frans Willem van Riemsdijk te Hardenberg een aantal eikenbomen te veilen (aktenr. 159).

Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren in de woonwijk Baalder nabij Baalder-Esch no. 38.

Kadastrale geschiedenis
Legger 154/16: Sectie C-76. Huis en erf. Eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken, weduwnaar van Hermanna Elizabeth van Riemsdijk te stad Hardenberg.

Notaris Willem Swam verleed op 18 november 1853 een akte van boedelscheiding waarbij het huis en erf het Reints te Baalder, sectie C-76, ter waarde van f. 800,- door de erfgenamen Hoenderken werd toebedeeld aan Frans Willem van Riemsdijk (aktenr. 2074).

Legger 1189/9: Eigendom van medicinae doctor Frans Willem van Riemsdijk en echtgenote Anna Catharina Christina Hoenderken te stad Hardenberg. Zij zijn op 11 februari 1831 getrouwd te stad Hardenberg. Het erf werd bemeijerd door Berend Gerrit Höltink of Hultink en echtgenote Jennigje Schutte. In 1854 verkoop.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31 maart 1854.

Legger 1207/1: Eigendom van Arend Schutte, landbouwer te Baalder. In 1856 verkoop. Over op:
Legger 1374/8: Eigendom van Derk Meijerink, landbouwer te Loozen (later te Baalder). Huisnr. H-19.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 15 september 1883 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Derk Meijerink te Baalder. Hij verklaarde 700 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn onroerende goederen, waaronder het huis en erf te Baalder, sectie C-76 (aktenr. 2416).

In 1890 verkoop. Over op:
Legger 4491/15: Eigendom van Gerrit Snijders, landbouwer te Baalder. In 1906 verkoop. Over op:
Legger 6498/3: Eigendom van Hendrik Waterink, landbouwer te Baalder. In 1906 sloop. Over op:
Legger 6498/15: Sectie C-76. Erf. In 1907 sloop en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie C-1153, voorheen C-76).

Legger 6498/16: Nieuwe sectie C-1153. Weiland.