In 1824 werd ’t Snijders in Baalder bewoond door Janna Stobben, de weduwe van Klaas Wevers. Dat blijkt uit een notariĆ«le akte. Jannetje Stobben en Klaas Jansz. Wevers waren op 19 maart 1768 in ondertrouw gegaan in de kerk te Hardenberg. Jannetje Stobben werd oud. Ze zou 91 jaar worden en op 23 december 1824 overlijden.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Jan Wevers en echtgenote Fennigjen Westerman. Zij zijn op 19 mei 1820 getrouwd in Heemse. De bruidegom was toen al 47, de bruid 29. De boerderij staat in 1832 op legger 411 onder sectie C no. 241. Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren in de woonwijk Baalder nabij de Eiberhof.

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

In 1862 boedelscheiding. Over op:
Legger 2082/3: Eigendom van de ongehuwde Hendrik Wevers en mede-eigenaar broer Frederik Wevers. Frederik trouwde op 27 november 1863 te Heemse met Aaltjen Waterink uit Anevelde. ’t Snijders was bekend als huisnr. H-8 en bestond uit een woonhuis, erf, schuur, stookhut en varkenshok. In 1877 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 2082/31: Nieuwe sectie H-819. In 1901 stichting en sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901.

Legger 2082/41: Nieuwe sectie C-1045. Huis, schuren, erf en bouwland. In 1902 successie. Over op:
Legger 6061/24: Eigendom van Harm Zwijze en Fennigje Wevers (alias Wevers-Fennegie), landbouwers te Loozen. Zij zijn op 15 mei 1902 getrouwd te Heemse. Harm was weduwnaar van Janna Reinders. In 1903 boedelscheiding. Over op:
Legger 6078/27: Eigendom van Harm Zwijze en Fennigje Wevers. In 1905 sloop en herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1910.

Legger 6078/33: In 1912 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912.

Legger 6078/40: Eigendom van Fennigje Wevers, weduwe van Harm Zwijze. In 1942 boedelscheiding. Over op:
Legger 11245/20: Eigendom van Albert Zwijze (zoon van Harm Zwijze en Janna Reinders) en Fenna Gerritdina van den Poll, landbouwers te Loozen. In 1944 vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1944.
Op 2 juli 1957 legde een grote uitslaande brand de boerderij en monumentale schuur van de familie Zwijze op ’t vroeger erve Snijders, bewoond door de familie Hoekman, volledig in de as…

Het Algemeen Handelsblad schreef:
Vanmorgen is brand uitgebroken in de grote boerderij van de familie Hoekman uit Hardenberg in de buurtschap Baalder. In allerijl werd nog geprobeerd enig huisraad en beddegoed te redden, maar dat bleek niet meer mogelijk. Door de geringe druk op de waterleiding kon het vuur slechts met drie stralen worden bestreden; de brandweer beperkte zich tot het nathouden van de omliggende gebouwen, welke groot gevaar liepen. Nadat de boerderij een grote vuurzee was geworden, raakte ook de grote schuur, waarin juist de hooioogst voor het gehele jaar voor de onweersbuien was binnengehaald, in brand. De schade was zeer aanzienlijk. De eigenaar is verzekerd.

Onze eigen krant ‘De Vechtstreek’ van vrijdag 5 juli 1957 beschreef de brand uitvoeriger:
Te Baalder is dinsdag een boerderij van de heer A. Zwijze te Loozen, bewoond door de familie Hoekman, in brand geraakt en geheel verloren gegaan. Gelukkig slaagde men er tijdig in om de ziek te bed liggende echtgenote van de heer Hoekman junior tijdig uit het reeds brandende gebouw te redden. Ook de landbouwschuur, die gevuld was met de hooioogst, werd een prooi van het vuur. Veel landbouwwerktuigen gingen eveneens in de brand verloren. De aangrenzende boerderij van de heer A. Hakkers kon door de brandweer worden gered. De brand werd ontdekt door de buurman, de heer Hakkers, die de vlammen langs de houten topgevel van het voorhuis zag spelen. IJlings ging hij de familie Hoekman, die opzij van het huis bezig was met inenten van kippen, waarschuwen. Een zoon van de buren Altena haalde ondertussen de zieke vrouwe uit huis. Nadat zij in nachtkleding de slaapkamer had verlaten, sloegen ook daar even later de vlammen aan alle kanten uit. Onmiddellijk werd getracht de brandweer te waarschuwen, hetgeen door telefoonstoring niet zo vlot ging. De vlammen vonden in de kurkdroge Oud-Saksische boerderij gretig voedsel en binnen enkele ogenblikken stond het met riet gedekte gebouw geheel in lichterlaaie. Zo fel was de hitte dat de op plusminus 8 meter afstand gelegen landbouwschuur na korte tijd ook vlam vatte. Daarin was juist maandag voor de onweersbuien de laatste vracht hooi geborgen. Deze schuur en het droge, prachtig gewonnen hooi brandden als een fakkel. De brandweer werd in het begin gehandicapt daar geen water aanwezig was en de druk op de waterleiding zo zwak was, dat slechts een miezerig straaltje uit de standpijp kwam. Nadat Witharen was gewaarschuwd werd echter de druk verhoogd… Van de boerderij noch van de schuur was echter meer iets te redden. De brandweer wist uitbreiding naar de naastgelegen boerderij en schuren van de landbouwer A. Hakkers – eveneens met riet gedekt en de schuren grotendeels van hout opgetrokken – te voorkomen. Binnen een half uur was er van de boerderij en de schuur weinig meer over dan rokende puinhopen. In het midden van de schuur stond de kamp hooi, waaraan ongeveer 40 voer hooi zat, nog te branden. Dit hooi werd door de buren, met behulp van de brandweer, uit elkaar getrokken, waarna hetgeen nog enigszins bruikbaar was, in de weide werd uitgespreid om het nog zoveel mogelijk te behouden. Van de inboedel kon zo goed als niets worden gered. Het gelukte de buren nog de kalveren en de varkens uit de hokken te halen, behalve een pas geboren kalfje dat in de vlammen omkwam. De inboedel was slechts laag verzekerd. Ook de boerderij was laag verzekerd.

De boerderij van de fam. Zwijze werd, zoals ’t artikel aangeeft, bewoond en gebruikt door twee generaties Hoekman. Gerrit Hoekman en Alberdina Assen waren op 6 mei 1910 getrouwd in Heemse. Hun zoon Jan Hoekman was op 4 juli 1941 in Hardenberg getrouwd met Evertje Borger. Gerrit en Alberdina woonden al vanaf 1930 in Baalder, aanvankelijk in huisnr. H-4 dat in 1950 wijzigde in H-5. Dat laatste nummer werd in april 1972 gewijzigd naar Rodedijk nr. 5.

Legger 11245/27: Nieuwe sectie C-1387. In 1958 herbouw. Over op:

De boerderij van de fam. Zwijze, bewoond door Hoekman, staat op dit kaartje aangegeven met nr. 6.

Legger 11245/29: In 1963 verkoop. Over op:
Legger 13903/20: Eigendom van Harm Zwijze (geb. 04-10-1934), antiquair. In 1964 splitsing enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965.

Legger 13903/21: Nieuwe sectie C-1494. In 1973 verkoop. Over op:

De afgebrande boerderij werd vervangen door deze nieuwbouw (fotograaf: Bert van der Veen, anno 1974)

Legger 14300/2471: Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1976 vereniging. Over op:
Legger 14300/3104: Nieuwe sectie C-1564. In 1977 sloping.