Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken uit stad Hardenberg. De boerderij staat op legger 154 onder sectie C no. 82. Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren in de woonwijk Baalder ter plaatse van de Baalder-Esch no. 81.

Kadastrale geschiedenis
Legger 154/20: Sectie C-82. Huis en erf. Eigendom van Lucas Hoenderken.

Notaris Willem Swam verleed op 18 november 1853 een akte van boedelscheiding waarbij het huis en erve het Rundervoorts te Baalder, sectie C-82, ter waarde van f. 400,- door de erfgenamen Hoenderken werd toebedeeld aan ds. Lubbartus Bosch (aktenr. 2074).

Legger 1191/14: Eigendom van predikant Lubbertus Bosch en mede-eigenaren te stad Hardenberg.

Op 21 april 1854 begon notaris Willem Swam uit Gramsbergen met de eerste inzate van de publieke veiling van het erve Rundervoort, op verzoek van ds. Lubbertus Bosch, als weduwnaar van Jacoba Hoenderken, en consorten. Het eerste kavel betrof de boerderij op sectie C-82. Twee weken later, op 5 mei, vond de definitieve veiling plaats. De boerderij werd gekocht door Hendrik Edelijn. Deze verklaarde vervolgens de aankoop te hebben gedaan voor dienstknecht Gerrit Kromhof, wonende op den Belt te Venebrugge (aktenr. 2126 en 2136).

Notaris Van der Muelen registreerde op 4 november 1854 een akte op verzoek van Gerrit Kromhof, boerenknecht aan den Belt te Uelsen. Gerrit verklaarde daarin 1300 guldens schuldig te zijn aan Jan Hessterus Alydanus Kramer, koopman te Coevorden (aktenr. 150. Als onderpand stelde Gerrit zijn huis en erf, het Rundervoort genaamd, met vijf stukken bouw- en zaailand, bij elkander gelegen in de buurtschap Baalder (sectie C-82 en 83).

In 1866 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1866 (nieuwe sectie C-718, voorheen C-82).

Legger 1799/7: Nieuwe sectie C-718. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Kromhof en echtgenote Geesjen Nijman, landbouwers te Baalder. Zij zijn op 20 april 1855 getrouwd in Heemse. Huisnr. H-20. In 1895 successie. Over op:
Legger 5319/10: Eigendom van Jan Hendrik Kromhof en echtgenote Fennigjen Nijeboer. Zij zijn op 27 augustus 1886 getrouwd in Heemse. In 1911 stichting. Over op:
Legger 5319/18: Huis, stookhuis en erf. In 1928 verkoop. Over op:
Legger 7269/16: Eigendom van Jan Nijeboer en echtgenote Jennigje Goorhuis, landbouwers te Baalder. Zij zijn op 18 april 1912 getrouwd in Heemse. Huisnr. H-14. In 1937 stichting. Over op:
Legger 7269/29: Huis, erf en weiland. In 1942 stichting, vereniging en sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1942 (sectie C-1313, voorheen C-718).

Legger 7269/30: Nieuwe sectie C-1313. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1959 verkoop. Over op:
Legger 13166/12: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Nijeboer aan de Rodedijk 14 te Baalder. Vruchtgebruikers waren Jan Nijeboer en Jennigje Goorhuis. In 1970 verbouw. Over op:
Legger 13166/16: Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1973 verkoop. Over op:
Legger 14300/2457: Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1976 volgde sloop…