In het doopboek van de kerk te Hardenberg vinden we dat ’t Engberts in Baalder in 1760 werd bewoond door Hendrik Hendriks en Geesje Herms. Op 17 februari van dat jaar werd namelijk hun dochter Hermina gedoopt. Hendrik en Geesje pachtten ’t Engberts.

Uit het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg blijkt dat ’t Engberts op 10 juni 1784 werd overgedragen door eigenaren Hendrik Harmsen Koning en echtgenote Janna Klifmans aan Jan Willemsen Schuurs en echtgenote Hillegien Reints. De katerstede in Baalder was ooit ontstaan uit het oude erve Poerink en bestond uit een huis met tuin en het erbij behorende Wernersgaardentje, een dagwerk hooiland en een vierde gedeelte van een volle waare in de marke van Hardenberg en Baalder. De koop was al op 18 augustus 1782 beklonken. Om de aankoop te kunnen financieren, leende het echtpaar Schuurs geld van burgemeester Barend van Borne. Het ging om een bedrag van 850 guldens tegen een rente van vier procent. De hypotheekakte werd ook op 10 juni geregistreerd. Vanzelfsprekend stelden ze hun nieuw verworven katerstede en landerijen tot onderpand.

Jan Willemsen Schuurs en Hilligjen Egberts Reints waren op 7 mei 1783 getrouwd in de kerk te Hardenberg.

Dat ’t Engberts niet door hen werd bewoond, blijkt onder andere uit een andere akte in het rechterlijk archief, waarin de momberschap (de voogdijstelling) werd afgehandeld nadat Hermina Hendriks meerderjarig was geworden. Die akte, gedateerd 9 oktober 1787, vermeld dat zij een dochter is van wijlen Hendrik Hendriks en Geesjen Herms, in leven ehelieden op ’t Engberts te Baelder. We zagen eerder dat ze op 17 februari 1760 was gedoopt.

Genoemde Hendrik Hendriks en Geesjen Herms op ’t Engberts waren op 28 november 1751 in ondertrouw gegaan in de kerk van Uelsen. De bruid was namelijk afkomstig van de Balderhaar dat ressorteerde onder de kerk van Uelsen. Hendrik, de bruidegom, was geboren in Baalder.

Op 24 december 1805 verschenen Jan Willemsen Scheur en echtgenote Hillegien Reints te Baalder voor de schout. Ze verklaarden de katerstede het Engberts te Baalder over te dragen aan Clara Stolte, weduwe van Riemsdijk. De katerstede bestond uit een woonhuis en gaarden met het daarbij behorende Warnersgaardentje, een daarbij gelegen dagwerk hooiland en een vierendeel van een volle whaare in de marke van Hardenberg en Baalder.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Hendrik Snijders en echtgenote Matte Hakkers. Zij zijn op 9 augustus 1816 getrouwd te Hardenberg. De boerderij staat op legger 328 onder sectie C-224.

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

Legger 328/3: Sectie C-224. Huis en erf. In 1863 verkoop. Over op:
Legger 2197/3: Eigendom van Jan Waterink en echtgenote Hendrikjen Snijders. Zij zijn op 3 mei 1850 getrouwd te Heemse. Huisnr. H-44.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1904 successie. Over op:
Legger 1582/19: Eigendom van Jan Waterink en Hendrikjen Snijders en mede-eigenaren zoon Hendrik Waterink en Aaltjen Schottert. Zij zijn op 12 mei 1876 getrouwd te Heemse. Huisnr. H-41. In 1905 stichting. Over op:
Legger 1582/25: Huis en erf, kookhuis, schuur en varkenshok. In 1906 vereniging. Over op:
Legger 1582/26: Nieuwe sectie C-1053. Huis, schuur en weiland. In 1914 bijbouw. Over op:
Legger 1582/38: In 1915 bijbouw. Over op:
Legger 1582/39: In 1919 boedelscheiding. Over op:
Legger 8144/17: Eigendom van Jan Hendrik Waterink en Aaltje Ligtenberg (zie register van overschrijving hypotheken, deel 631, nr. 81). Zij zijn op 21 mei 1915 getrouwd te Heemse. In 1923 bijbouw. Over op:
Legger 8144/34: In 1926 herbouw. Over op:
Legger 8144/36: Huis, schuren en weiland. In 1936 successie. Over op:
Legger 7582/41: Eigendom van Jan Hendrik Waterink en Aaltje Ligtenberg. In 1940 bijbouw. Over op:
Legger 7582/43: In 1960 vereniging percelen. Over op:
Legger 7582/54: Nieuwe sectie C-1420. Huis, schuren en weiland. In 1964 splitsing. Over op:
Legger 20000/121: Sectie Z-138. Huis, schuren, erf en grasland aan de Schooldijk te Baalder. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1981 publieke verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1981 (sectie Z-1054).

Legger 21658/1: Nieuwe sectie Z-1054. Boerderij en tuin. Eigendom van tandarts L.J. Greven.