Op 18 februari 1812 registreerde G.J. Crull, griffier van ’t Vredegerecht te Hardenberg, waarnemende de functie van notaris, een akte op verzoek van Harmen Hakkers en Harmen Koning in kwaliteit als toeziende voogd over de minderjarige kinderen van Harmen Hakkers en diens wijlen echtgenote Hendrikjen Harms, bouwlieden van beroep, wonende te Baalder. Zij verklaarden voor 600 gulden hun eigendommelijk woonhuis nr. 24 te Baalder, met de daaraan gelegen gaarden, een stuk zaailand genaamd den Doornbos, alsmede een-achtste van een volle whaare in de marke van Hardenberg en Baalder, over te dragen aan bouwman Jan Heidink te Baalder, genaamd het HeidenGoor (akte 7, scan 15)