Prentbriefkaart van het voormalige rentmeestershuis.

Legger 2150/19: Sectie M-1301. Veengrond. Eigendom van steenfabrikant en grondeigenaar mr. Frederik Christiaan Colenbrander, heer van Millingen, en echtgenote Jacoba Mispelblom Beyer, woonachtig te Zutphen, en mede-eigenaren Henriëtte Egbertine Colenbrander en echtgenoot burgemeester mr. Maurits Pico Diderik baron van Sytzama te Oldebroek (p/a rentmeester J. v.d. Vegt te De Krim). In 1881 stichting en ontginning. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1881 (sectie M-1946).

Legger 2150/49: Sectie M-1946. Huis, schuur en tuin. In 1887 verval vrijdom. Over op:
Legger 2150/72: Sectie M-1946. Huis, schuur en erf. In 1888 verval vrijdom. Over op:
Legger 2150/75: In 1909 hermeting en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1909 (sectie M-2767).

Legger 2150/102: Nieuwe sectie M-2767. Huis, schuur, tuin en weiland. In 1916 stichting. Over op:
Legger 2150/123: Sectie M-2767. Huis, tuin, schuur, erf en weiland.

Fragment van kadastrale hulpkaart, januari 1919 (sectie M-2767).

In 1929 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1929 (sectie M-3339).

Legger 2150/128: Nieuwe sectie M-3339. Huis, schuur en tuin. In 1944 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1944 (sectie M-3614).

Legger 2150/154: Nieuwe sectie M-3614. Huis, schuur en tuin. In 1947 successie. Over op:
Legger 11670/27: Eigendom van Jacoba Catharina baronesse van Sijtzama te Oldebroek (voor de helft) en van Maurits Pico Diederik baron van Sijtzama, Maria Henriëtte Theodora barones van Sijtzama, Albertina Constantia barones van Sijtzama, Catharina Clara Feijoena barones van Sijtzama, Fecco Dominicus Pico Galenus baron van Sijtzama en van Johannes Galenus Willem Hendrik baron van Sijtzama te Brummen (de andere helft). In 1948 verandering van bestemming. Over op:
Legger 11670/30: Sectie M-3614. Twee huizen, schuur en tuin. Huisnr. R-121 en R-122 te Slagharen (De Krim).

De Vechtstreek, 7 november 1953:
Veertig jaar was mej. Volkers werkzaam in Huize Ruimzicht te De Krim, de vriendelijke rentmeesterswoning van de erven Colenbrander-van Sytzama. De heer Van der Vegt, die ze al jaren op zulk een gewaardeerde wijze terzijde heeft gestaan, toonde haar deze dag op de hem eigen rustige wijze hoezeer hij haar hulp en toewijding op prijs stelde. Vele jaren had ze de leiding van de hervormde meisjesvereniging, ze had zitting in het Oranjecomité en ze werkte steeds actief mee in elke organisatie die ze met haar gaven en krachten kon dienen. Naast heel veel werk, dat ze in stilte heeft kunnen verrichten, had ze ook een belangrijke taak in de rentmeesterswoning die zulk een grote plaats inneemt in deze omgeving. Van hieruit toch werd bestuurd een veenderij en landgoed van zeer grote omvang en wanneer de heer Van der Vegt z’n dagelijkse rondgangen maakte over de uitgestrekte bezittingen dan was het toch telkens opnieuw weer mej. Volkers die thuis de belangen behartigde tegenover schippers, werklieden en die talloos velen die met het bedrijf te maken hadden. Van hieruit werden de orders doorgegeven voor het verschepen van turf en het verladen en vervoeren van andere artikelen.

Bovenstaande betrof de ongehuwde huishoudster Everdina Willemina Volkers (geb. 4 mei 1886 te Oldebroek). Ze overleed op 3 november 1956 in het ziekenhuis te Coevorden.

In 1960 verkoop. Over op:
Legger 13363/2: Eigendom van Marten Wolthuis (geb. 23-01-1917) en echtgenote Aaltje Zijlstra. Zij zijn getrouwd op 10 oktober 1946 te Avereest. In 1963 splitsing bij overdracht. Over op:
Legger 13363/6: Sectie M-3614. In 1963 verkoop. Over op:
Legger 14307/20: Nieuwe sectie M-4211. Twee huizen, schuren, garage, erf en weiland. Eigendom van de Maatschap Scholten (Albertus Hendrikus Scholten sr., Albertus Hendriks Scholten jr. en Albertus Johannes Scholten).

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, dienstjaar 1968 (sectie M-4211).

In 1969 stichting. Over op:
Legger 14307/22: In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 14307/25: Nieuwe sectie U-588. Twee huizen, schuren, erf, bouwland, weiland en garage. In 1972 boedelscheiding enz. Over op:
Legger 16306/3: Eigendom van landbouwer Albertus Hendrikus Scholten (geb. 20-09-1935) en echtgenote Hendrika Willemina Schrijver (enerzijds) en van landbouwer Albertus Johannes Scholten (geb. 09-02-1937) en echtgenote Anna Maria Huser (anderzijds). In 1975 verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1976 (sectie U-588).

Legger 16306/10: In 1977 stichting. Over op:
Legger 16306/11: In 1979 splitsing. Over op:
Legger 16306/12: Sectie U-588. Twee huizen, garage, erf, bouwland, weiland en schuren. In 1981 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 16306/15: Nieuwe sectie U-1061. Twee huizen, schuren, erf, tuin en bouwland aan de Coevorderweg 221 en 223.