Prentbriefkaart van De Krim, met rechts de woning van de familie Datema (collectie H. Brink).

In 1910 verkocht Hilbrand Wiersema, eigenaar van de kwekerij Hollandia, een deel van zijn zijn perceel aan timmerman en aannemer Geert Datema en echtgenote Kunje van der Ploeg. Zij zijn op 20 november 1886 getrouwd te Leek. Het echtpaar kwam op 12 mei 1910 in De Krim wonen, afkomstig uit de gemeente Ambt Hardenberg.

Kadastrale veldwerkkaart, mei 1910 (sectie A-3037)
Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1910 (sectie A-3058).

Legger 3678/1: Nieuwe sectie A-3057. Huis, schuur en erf. Eigendom van timmerman en aannemer Geert Datema.

De Standaard, 12 november 1921.

In 1922 verval vrijdom.

In 1928 was Geert Datema als architect verbonden aan de bouw van de nog altijd bestaande (toen gereformeerde) kerk in het plaatsje Een (de huidige Edenhof).

De Drie Dorpen, 26 april 1952:
Er zijn maar heel weinig mensen die zo de algemene sympathie der bevolking hebben verworven als de oude heer G. Datema te De Krim, die zaterdag in de ouderdom van bijna 90 jaar is overleden. Het leven van de overledene is niet gemakkelijk geweest. Veel ziekte en tegenslagen in eigen kring werden zijn deel, maar bij dit alles vond hij veel steun bij zijn vrouw, die drie weken geleden is heengegaan.In de kracht van zijn leven was de heer Datema aannemer, die op zijn terrein werd gewaardeerd om zijn kundigheid, onkreukbare trouw, maar ook om zijn bijzonder goede verhouding tegenover de mensen die bij hem werkzaam waren.

Legger 3678/2: In 1952 boedelscheiding. Over op:
Legger 5415/1: Eigendom van aannemer Steven Popke Datema (geb. 06-10-1898) en echtgenote Henderkien Salomons en van mede-eigenaar Geert Datema Gzn. (geb. 05-11-1902) en echtgenote Trijntje Bekkering. In 1956 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 17 februari 1956 (sectie A-3820).

Legger 5415/3: Nieuwe sectie A-3820. Huis, schuur en erf. In 1959 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1959 (sectie A-3913).

Legger 5415/5: Nieuwe sectie A-3913. Huis, schuur en erf. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5415/8: Nieuwe sectie I-390. Huis, erf en opslagplaats. In 1971 ontbinding maatschap. Over op:
Legger 6412/1: Sectie I-390. Eigendom van Geert Datema en echtgenote Trijntje Bekkering. In 1972 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 5933/5: In 1973 verkoop. Over op:
Legger 6555/1: Eigendom van bouwkundige H.F. Datema.