Legger 1834/1: Sectie A-1177. Veengrond. Eigendom van bakker Albertus Keuken te Avereest. In 1871 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 31 juli 1871 (sectie A-1192).

Legger 1834/2: Sectie A-1192. Huis, schuur en erf. Huisnr. I-27. Woonhuis met winkel, verhuurd aan Hendrik Seinen. In 1876 verkoop.

Provinciale Drentsche en Asser courant, 23 sept 1876.
Provinciale Drentsche en Asser courant, 3 oktober 1876.

Legger 2169/1: Eigendom van schipper Reinder Keuken en echtgenote Petronella Francina Horstra. Zij zijn op 10 april 1863 getrouwd te Avereest. In 1880 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 2169/3: In 1882 vereniging percelen, bijbouw schuur. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1882 (sectie A-1848).

Legger 2169/5: Nieuwe sectie A-1848. Huis, schuur en erf. Huisnr. I-27. In 1890 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 2169/6: In 1891 bijbouw en redres, abusieve kaartering. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1891 (sectie A-2143).

Legger 2169/8: Nieuwe sectie A-2143. Huis, schuur en erf. In 1898 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1898 (sectie A-2143).

Legger 2169/10: In 1904 verkoop deel van perceel en redresberekening. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1904 (sectie A-2805).

Legger 2169/11: Nieuwe sectie A-2805. Huis, schuur en erf. In 1904 verkoop. Over op:
Legger 3384/1: Eigendom van bakker Arend Jan Veneman en echtgenote Egbertha Horstra te De Krim en mede-eigenaren postbode Evert Huisman en echtgenote Rolina Horstra te stad Hardenberg. In 1905 verkoop. Over op:
Legger 3324/4: Eigendom van bakker Arend Jan Veneman en echtgenote Egbertha Horstra te De Krim. Zij zijn op 1 mei 1891 getrouwd te Gramsbergen. In 1908 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1908 (sectie A-2976).

Legger 3324/7: Nieuwe sectie A-2976. Huis, schuur en bouwland. In 1909 stichting. Over op:
Legger 3324/8: In 1910 verkoop. Over op:
Legger 3661/1: Eigendom van tuinman en winkelier Bernardus Meurs en echtgenote Jantje Noppers te De Krim. Zij zijn op 19 mei 1905 getrouwd te Gramsbergen. In 1910 stichting werkplaats en hermeting perceel. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, mei 1910 (sectie A-3068).

Legger 3661/2: Nieuwe sectie A-3068. Huis, schuren en bouwland. In 1911 verkoop. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1911 (sectie A-3068).

Legger 3697/1: Eigendom van vervener en winkelier Geert Arends te Bruchterveld en mede-eigenaar landbouwer Albertus Noppers aldaar. In 1915 boedelscheiding. Over op:
Legger 3839/1: Eigendom van koopman Geert Arends en echtgenote Fennigje Westerhuis te Bruchterveld. In 1916 verkoop. Over op:
Legger 3117/34: Eigendom van landbouwer Johannes Leenders te De Krim. In 1919 verkoop. Over op:
Legger 4026/1: Eigendom van schipper aan boord Willem Noppers en echtgenote Anna Otter te De Krim. In 1924 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1924 (sectie A-3068).

Legger 4026/4: Sectie A-3068. Huis, winkel, schuur en erf. In 1928 stichting. Over op:
Legger 4026/5: In 1928 overboeking o.g.v. art. 144 I.K.
Legger 4512/1: Eigendom van Willem Noppers en deels van rijwielhandelaar Hendrik Schreur te De Krim. In 1929 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1929 (sectie A-3458).

Legger 4026/6: Nieuwe sectie A-3458. Huis, schuur en weiland. Eigendom van Willem Noppers en echtgenote Anna Otter. In 1931 redres. Over op:
Legger 4026/7: Sectie A-3458. Huis en weiland. In 1947 splitsing. Over op:
Legger 4026/8: Sectie A-3458. Huis en weiland. In 1950 verkoop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1950 (sectie A-3701).

Legger 5198/1: Nieuwe sectie A-3701. Huis, bouwland en weiland aan de Hoofdweg 109. Eigendom van koopman Hendrik Fraterman (geb. 27-04-1913). In 1955 verkoop. Over op:
Legger 5542/1: Eigendom van handelaar Roelof Drent te Hoogeveen en caféhouder Albert Beugelink te De Krim (ieder de helft). In 1956 verbouw. Over op:
Legger 5542/2: In 1956 boedelscheiding. Over op:
Legger 5626/1: Eigendom van wijnhandelaar Roelof Drent (geb. 10 juni 1882) te Hoogeveen. In 1958 verbouw. Over op:
Legger 5626/2: Sectie A-3701. Huis, schuur en weiland. In 1962 verkoop enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1962 (sectie A-4036).

Legger 5626/3: Nieuwe sectie A-4036. Café, huis, schuur, tuin, boomgaard en grasland. In 1967 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5626/4: Nieuwe sectie K-73. Huis, schuur, tuin, café en boomgaard. In 1969 veiling. Over op:
Legger 6284/1: Eigendom van slager en automatenhandelaar H. Fraterman te De Krim. In 1971 bijbouw. Over op:
Legger 6284/6: In 1975 stichting. Over op:
Legger 6284/7: Café, huis, garage en erf aan de Hoofdweg 105