Links de openbare school. In het midden het meestershuis en rechts het postkantoor.

Legger 2169/4: Sectie A-1847. Veengrond. Eigendom van schipper Reinder Keuken en echtgenote Petronella Francina Horstra. In 1891 stichting en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1891 (sectie A-2142).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1891 (sectie A-2142).

Legger 2169/7: Nieuwe sectie A-2142. Huis en erf. In 1903 verkoop. Over op:
Legger 3324/1: Sectie A-2142. Huis en erf. Eigendom van bakker Arend Jan Veneman en echtgenote Egbertha Horstra. Zij zijn op 1 mei 1891 getrouwd te Gramsbergen. In 1904 vereniging van percelen en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1904 (sectie A-2808).

Legger 3324/3: Nieuwe sectie A-2808. Huis, schuur en erf. In 1905 verandering van bestemming. Over op:
Legger 3324/6: Sectie A-2808. Huis, schuur en erf. In 1908 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1908 (sectie A-2975).

Op 10 april 1908 ontving het gemeentebestuur van Gramsbergen een verzoek van de directeur van het Post- en Telegraafkantoor in Coevorden om mee te delen of het huis, gelegen bij de derde brug, naast de openbare lagere school, die was aangekocht door de brievengaarder te De Krim, geschikt zou zijn als hulppostkantoor…

Peter Bennink was al vanaf 1 februari 1899 werkzaam als brievengaarder te De Krim. Voordien bekleedde hij dezelfde functie in Coevorden. Uit het bevolkingsregister van Gramsbergen blijkt dat hij zich een week later ook echt in De Krim vestigde, samen met vrouw Jentje van Unen, zoon Jan en dochter Margien Bennink.

Legger 3582/1: Nieuwe sectie A-2975. Huis en bouwland. Eigendom van landbouwer Gerrit van Unen. In 1914 verandering van bestemming en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1915 (sectie A-2975).

Legger 3582/2: Sectie A-2975. Huis, schuur en bouwland. De ongehuwde Gerrit van Unen overleed op 12 oktober 1917 te Slagharen, waarna de eigendom overging op zijn zus Albertha van Unen (voor 7/8e) en van moeder Margien Wieten, weduwe van Nicolaas van Unen (voor 1/8e).

In 1918 kreeg kantoorhouder Peter Bennink een toelage vanwege de verlengde openstelling van het hulptelegraaf- en telefoonkantoor in 1917.

In 1921 verkoop. Over op:
Legger 4131/1: Sectie A-2975. Huis, schuur en bouwland. Huisnr. De Krim I-111. Eigendom van kantoorhouder P.T.T. Peter Bennink en echtgenote Jentje van Unen. Zij zijn op 31 mei 1895 getrouwd te Heemse. In 1933 inwendige verbouw.

Overijsselsch Dagblad, 29 april 1933:
De Krim. Naar wij vernemen is het postkantoor alhier uitgebreid met een sub-kantoor voor accijnzen. Dit kantoor geldt voor de wijk I. Het is zeer gemakkelijk voor onze ingezetenen, daar men hier koeien kan aangeven en geleidebiljetten kan bekomen voor gedistilleerd, enz.

Legger 4131/2: Jentje Bennink-van Unen overleed op 29 maart 1947 te De Krim. In 1947 verkoop. Over op:
Legger 5199/1: Sectie A-2975. Huis, schuur en bouwland. Eigendom van koopman Willem Noppers. In 1954 ontbinding vennootschap. Over op:
Legger 5164/3: Eigendom van koopman, aardappelhandelaar Harm Noppers Wzn. In 1960 verkoop. Over op:
Legger 5267/3: Sectie A-2975. Huis, schuur en bouwland. Eigendom van landarbeider Hendrik Jan Klement (geb. 11-08-1911) en echtgenote Margje Hugen aan de Hoofdweg 110. In 1967 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5267/5: Nieuwe sectie K-75. Huis, schuur en bouwland aan de weg van De Krim naar Coevorden. In 1970 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 5267/6: Nieuwe sectie K-205. Huis, tuin en bouwland aan de Hoofdweg. In 1974 boedelscheiding. Over op:
Legger 6721/1: Sectie K-205. Huis, tuin en bouwland aan de Hoofdweg 106-107. Eigendom van timmerman G. Klement. Het recht van gebruik en bewoning lag bij fabrieksarbeider Hendrik Jan Klement (geb. 11-08-1911) aan de Hoofdweg 106 (voorheen 110a). Per 1-1-1981 was het adres Hoofdweg 110a gewijzigd in Hoofdweg 106.

In 1992 is ter plekke een nieuwe woning gebouwd.