Bij de opening van de eerste lagere school van De Krim, op 4 januari 1875, was er nog geen woning voor de hoofdonderwijzer beschikbaar, zoals blijkt uit onderstaande advertentie.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 7 september 1874.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 16 november 1874.

Hoofdonderwijzer Gerrit Broekman nam de schone taak op zich om les te gaan geven in De Krim en tijdelijk genoegen te nemen met een huurwoning. Toch zou het niet lang duren voor de gemeente overging tot de bouw van een eigen onderkomen voor de meester. Op 29 december 1875 vond de aanbesteding plaats op het gemeentehuis.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27 december 1875.
De originele bouwtekening is bewaard gebleven in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen.
Lijst van inschrijvers bij de aanbesteding van het bouwen eener onderwijzerswoning in de buurtschap De Krim, den 29 december 1875, op het gemeentehuis te Gramsbergen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31 december 1875.
Kadastrale hulpkaart, 18 september 1877 (sectie A-1494).

Legger 1905/1: Sectie A-899. Veengrond. Eigendom van vervener Hilbert Alberts Steenbergen te Avereest. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 2033/11: Nieuwe sectie A-1494. Onderwijzerswoning op ’t ‘Oostelijk Rauweveld’. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. Huisnr. I-28.

In 1883 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 137/44: Sectie A-1494. Eigendom van de gemeente Gramsbergen.

In november 1896 richtte hoofdonderwijzer Broekman een verzoek aan het gemeentebestuur, om de nieuwe onderwijzerswoning op de plaats van de oude te bouwen en niet op de pas ontgonnen grond van de gebr. Minke bij de Ned. Ger. Kerk. Hij zou dan opnieuw een tuin moeten aanleggen. 21 jaar geleden is hij ook op woeste grond begonnen, met alle kosten van dien

In 1897 werd een nieuwe onderwijzerswoning gebouwd, naar een ontwerp van architect Koch uit Zwolle. Aannemer Bernard Christiaan Koeslag uit Heemse was bij de aanbesteding de laagste inschrijver en werd verantwoordelijk voor de realisatie. Nog in december 1897 werd de nieuwe woning opgeleverd.

Provinciale Drentsche en Asser courant, 23 juli 1897.
Provinciale Drentsche en Asser courant, 30 juli 1897.
Kadastrale hulpkaart, juni 1898 (sectie A-2398).
Links de openbare lagere school. Rechts het bijbehorende meestershuis.
Links de openbare school. In het midden het meestershuis en rechts het postkantoor.

Legger 137/74: Nieuwe sectie A-2398. Onderwijzerswoning en erf. In 1939 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 4935/2: In 1954 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1954 (sectie A-3777).

Legger 4935/199: Nieuwe sectie A-3777. Twee huizen, school, erf en bouwland. In 1967 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 4935/543: Nieuwe sectie K-76. Twee huizen, school, noodschool, erf en speelplaats. In 1970 overboeking op:
Legger 6331/287: Eigendom van de gemeente Gramsbergen.

Deel van kadastrale veldwerkkaart, 11 december 1978. De voormalige onderwijzerswoning is voorzien van het huisnummer 111.

Het Noord-Oosten meldde op 21 mei 1977 dat de oude openbare school en de onderwijzerswoning, resp. Hoofdweg 111 en 112, bij opbod waren verkocht. De hoogste bieder bleek J.H. Koel uit Coevorden, met een bedrag van 171.000 gulden.

Legger 7024/4: Sectie K-267. Twee huizen, tuin en erf aan de Hoofdweg 111 en 112. Eigendom van onderhoudsmonteur J.H. Koel en echtgenote W. Finkers.

Per 1-1-1981 wijzigde het adres Hoofdweg 111 in Hoofdweg 108. In datzelfde jaar werd de voormalige onderwijzerswoning verkocht. Over op:

Legger 7362/3: Sectie K-352. Huis, erf en tuin. Eigendom van onderhoudsmonteur H. Sieljes aan de Hoofdweg 108. In 1983 openbare veiling. Over op:
Legger 8220/1: Eigendom van K. Keizer, A. Hamberg, H.J. Lennips en D.J. Eggengoor (ieder voor 1/4e). In 1983 verkoop. Over op:
Legger 8221/1: Sectie K-352. Huis, erf en tuin aan de Hoofdweg 108. Eigendom van G. Bruggink.

Het oude meestershuis aan de Hoofdweg 108.