In 1877 liet schoenmaker Klaas Reinders een woning bouwen op het kadastrale perceel sectie A-926, voorheen veengrond in het zgn. ‘West-Raauweveld. Hij had zich op 9 mei 1874 gevestigd in De Krim en trouwde op 22 mei in Dalen met Trijntje Keen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, 18 september 1877 (sectie A-1522).

Legger 2137/3: Nieuwe sectie A-1522. Huis. Kennelijk liepen de zaken van koopman Klaas Reinders niet naar wens, want bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Zwolle, van 8 mei 1878, werd hij failliet verklaard. Een half jaar later, op 20 november, vertrok het gezin Reinders naar Sleen…

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 13 mei 1878.

Legger 2292/2: Eigendom van koopman Hendrik Strijker te Lutten a/d Dedemsvaart. In 1879 verkoop. Over op:
Legger 2315/2: Eigendom van koopman en winkelier Klaas Kleinmeijer en echtgenote Geertruida Catharina Sickman te De Krim. In 1886 verval vrijdom. Over op:
Legger 2315/4: In 1889 verkoop. Over op:
Legger 2765/2: Eigendom van bakker en winkelier Gerrit Snippe en echtgenote Johanna de Jonge te De Krim. In 1893 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1893 (sectie A-2182).

Legger 2765/8: Nieuwe sectie A-2182. Huis en erf.

Bakker Gerrit Snippe overleed op 19 juni 1900 in De Krim, op 38-jarige leeftijd.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15 november 1901.

In 1902 verkoop.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 10 februari 1902.

Legger 3256/1: Eigendom van bakker en kastelein Johannes Spijker en echtgenote Jansje Spijkerman. Zij zijn op 19 december 1901 getrouwd te Zwollerkerspel. In 1910 stichting. Over op:
Legger 3256/5: Sectie A-2182. Huis, schuur en erf. In 1911 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1911 (sectie A-3074).

Legger 3256/6: Nieuwe sectie A-3074. Huis, schuren, erf en grasgrond.

Café Spijker was vroeger de pleisterplaats voor de werkers uit de venen. Zaterdags werd hier aangelegd om een deel van het weekgeld te besteden…

Jansje Spijkerman-Spijker overleed op 12 december 1918 te De Krim.

In 1919 redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1919 (sectie A-3074).

Legger 3256/8: Sectie A-3074. Huis, schuur en erf.

Weduwnaar Johannes Spijker hertrouwde op 25 november 1920 in Nieuwleusen met Gezina Seine. Bakker, vergunninghouder, logementhouder en cafébaas Johannes Spijker overleed op 23 januari 1936. Zijn weduwe zette het café Spijker voort…

In 1939 verkoop. Over op:
Legger 4910/2: Eigendom van fabrieksopzichter Hendrik Gols te De Krim I-83. In 1940 verbouw, splitsing en redres. Over op:
Legger 4910/3: Sectie A-3074. Twee huizen, schuurtje en tuin. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 5563/1: Eigendom van arbeider Geert Smilde (geb. 28-03-1910) en echtgenote Ebbigje Slot. Zij zijn op 24 april 1931 getrouwd te Gramsbergen. In 1964 splitsing b.o.
Legger 5563/2: Sectie A-3074. Huis, schuur en tuin. In 1967 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5563/3: Nieuwe sectie K-94. Huis, tuin en weiland. In 1980 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1980 (sectie K-331).

Legger 5563/4: Nieuwe sectie K-331. Huis, schuren en tuin. Per 1-1-1981 wijzigde het adres Hoofdweg 135 in Hoofdweg 130.