In 1926 verkocht Heribert Willem Aleid baron Sandberg van Westervelt een deel van het kadastrale perceel sectie B-670 aan timmerman en aannemer Jan Huigen in De Krim (legger 3065/589). De gemeente Gramsbergen verleende nog datzelfde jaar bouwvergunning (nr. 6) voor de realisatie van een boerderij.

Kadastrale veldwerkkaart, mei 1926 (sectie B-711). Het nieuwe woonhuis is in kaart gebracht…

Legger 3585/5: Nieuwe sectie B-711. Huis en tuin. Eigendom van timmerman Jan Huigen en echtgenote Hendrikje Johanna Stoffers. In 1932 verleende de gemeente een bouwvergunning (nr. 41) voor de realisatie van een schuur annex autogarage aan (huurder) K. Kok. Over op:
Legger 3585/8: Sectie B-711. Huis, schuur en tuin. In 1939 sloop. Over op:
Legger 3585/9: Sectie B-711. Huis en erf. In 1942 verkoop. Over op:
Legger 5055/1: Sectie B-711. Huis en erf. Eigendom van slager Hendrikus Fraterman en koopman Hendrik Fraterman te De Krim. In 1944 verval vrijdom. Over op:
Legger 5055/2: Sectie B-711. Huis en bouwland. In 1947 verkoop. Over op:
Legger 5205/1: Eigendom van wagenmaker Willem Bakker (geb. 01-11-1906). In 1957 splitsing. Over op:
Legger 5205/2: In 1958 verkoop. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 1958 (sectie B-804).

Legger 5659/1: Nieuwe sectie B-804. Huis en erf. Eigendom van slager Gerrit Snippe (geb. 27-02-1892). In 1958 verbouw. Over op:
Legger 5659/2: Sectie B-804. Huis, schuur en erf. In 1967 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5659/3: Nieuwe sectie K-106. Huis, schuren, erf en tuin. In 1979 verkoop. Over op:
Legger 7242/1: Eigendom van schilder A.H. Hagedoorn te Coevorden. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 8023/1: Eigendom van computerprogrammeur H. Dröge en echtgenote M. Brons te Hardenberg. In 1984 verkoop. Over op:
Legger 8383/1: Eigendom van monteur C. Snippe aan de Hoofdweg 141.