Legger 1198/94: Sectie A-798. Veengrond. Eigendom van vervener Hilbert Albert Steenbergen te Avereest. In 1873 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 25 augustus 1873 (sectie A-1228).

Legger 1198/156: Nieuwe sectie A-1228. Huis, erf en smederij. Huisnr. I-3.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 9 januari 1874.
Provinciale Drentsche en Asser courant, 5 oktober 1874.
Factuur van meestersmid D. Bijzeit voor allerhande werkzaamheden aan de nieuwe school en de onderwijzerswoning, anno 1878.

In 1879 verkoop. Over op:
Legger 2326/1: Sectie A-1228. Huis, erf en smederij. Huisnr. I-3. Eigendom van smid Diemer Feddes Bijzeit.

Grofsmid Djimmer Feddes Bijzeit vestigde zich op 14 mei 1872 in De Krim, afkomstig uit de gemeente Avereest. Hij was eerst kostganger bij logementhouder Teele Horstra, zo blijkt uit het bevolkingsregister van Gramsbergen. Nog datzelfde jaar, op 21 november, trouwde Djimmer Bijzeit met Johanna Hendrina Varwijk uit Wierden.

In 1880 redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 27 december 1880 (sectie A-1769).

Legger 2326/2: Nieuwe sectie A-1769. Huis en erf. In 1881 verval vrijdom. Over op:
Legger 2326/3: In 1891 verval vrijdom. Over op:
Legger 2326/4: Sectie A-1769. Huis en erf. In 1898 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1898 (sectie A-2370).

Legger 2326/5: Nieuwe sectie A-2370. Huis en bouwland. In 1903 stichting.

Provinciale Drentsche en Asser courant, 18 februari 1903.

Over op:
Legger 2326/6: Sectie A-2370. Huis, bouwland en huis. In 1904 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1904 (sectie A-2769).

Legger 2326/8: Nieuwe sectie A-2769. Huis en bouwland. In 1906 verkoop. Over op:
Legger 3474/1: Sectie A-2769. Huis en bouwland. Eigendom van smid Emo Jan Goelema en van vervener Hendrik Jan Aalbers of Albers te De Krim.

Grof- en gediplomeerd hoefsmid Emo Jan Goelema trouwde op 29 november 1907 te Gramsbergen met Geesje van Dijk uit De Krim.

In 1908 stichting. Over op:
Legger 3474/2: Sectie A-2769. Huis, bouwland en smederij. In 1908 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, oktober 1908 (sectie A-2968).

Legger 3581/1: Nieuwe sectie A-2968. Huis, smederij, bouw-, gras- en weiland.

Nieuwsblad van het Noorden, 9 maart 1909.

In 1912 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1912 (sectie A-2968).

Legger 3581/2: In 1920 verval vrijdom. Over op:
Legger 3581/3: In 1929 sloop en herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1930 (sectie A-2968).

Legger 3581/4: Sectie A-2968. Huis, smederij, bouw- en grasland. In 1959 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1959 (sectie A-3927).

Legger 3581/5: Nieuwe sectie A-3927. Huis, smederij, bouw- en weiland aan de Hoofdweg. In 1962 boedelscheiding. Over op:
Legger 5926/1: Eigendom van Heepke Goedema (geb. 24-09-1910) en echtgenoot Hendrik Klement.
In 1964 stichting. Over op:
Legger 5926/2: In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5926/3: Nieuwe sectie I-376. Winkel, erf, twee huizen en smederij. In 1978 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1979 (sectie I-594).

Legger 5926/5: Nieuwe sectie I-594. Huis en smederij aan de Hoofdweg 15. In 1984 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1984 (sectie I-823).

Legger 5926/7: Nieuwe sectie I-823. Winkel, huis en erf aan de Hoofdweg 15. In 1986 verkoop. Over op:
Legger 7093/5: Eigendom van smid E.J. Klement aan de Hoofdweg 15.