Legger 1198/60,63,66: Sectie A-806, A-805 en A-802. Veengrond. Eigendom van vervener Hilbert Albert Steenbergen te Dedemsvaart. In 1865 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 5 augustus 1865 (sectie A-1015).

Legger 1198/89: Nieuwe sectie A-1015. Huis en erf. Huisnr. I-5.

Brief van het Geneeskundig Staatstoezicht van 21 februari 1868 aan het gemeentebestuur van Gramsbergen:
Verzoek om welputten te slaan in De Krim om typhus te voorkomen, er is in deze buurt maar een put bij de woning van winkelier Horstra en veel mensen halen hun drinkwater uit het daar gegraven kanaal.

Provinciale Drentsche en Asser courant, 18 augustus 1869. De eerste brievenbus van De Krim werd geplaatst bij winkelier Horstra.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 1 januari 1873.
De Standaard, 4 juli 1874.
De Standaard, 8 mei 1876.

In 1877 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 19 januari 1877 (sectie A-1412).

Legger 1198/176: Nieuwe sectie A-1412. Huis, pakhuis, kookhuis en erf. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 2044/19: Eigendom van grutter en winkelier Teele Horstra en echtgenote Hendrika Keuken. Zij zijn op 21 september 1865 getrouwd te Avereest. Huisnr. I-5. In 1878 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 30 augustus 1878 (sectie A-1571).

Legger 2044/31: Nieuwe sectie A-1571. Huis, pakhuis, kookhuis en erf. Huisnr. I-5.

In het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen wordt een brief bewaard, gedateerd 23 juli 1879, afkomstig van de Officier van Justitie, gericht aan de burgemeester van Gramsbergen, waarbij een ingezonden proces-verbaal onbehandeld wordt terug gezonden. Vervolging kon niet worden ingesteld zonder dat een klacht van de beledigde is ingediend. Het proces-verbaal was opgemaakt door rijksveldwachter Gerrit Visser te Gramsbergen contra Andries Brunemeijer, arbeider wonend te Ambt Ommen, doch vertoevende te De Krim wegens belediging. De beledigingen zouden zijn geuit door Andries, zoon van Jan ter Vaert Brunemeijer en Hendrika Peters, geboren op 25 juni 1855 te Avereest. Volgens het proces-verbaal bevond Brunemeijer zich lopend langs de Krimvaart of zogenaamde Lutterhoofdwijk op de openbare weg in eene zeer kennelijken staat van dronkenschap. Hij vloekte en schold en zwierde van links naar rechts van de weg en schreeuwde onder andere:

Teele Horstra hier in De Krim dat is een grote smeerlap, een gemene kerel, een grote afzetter en bedrieger; grooter smeerlap en bedrieger en afzetter loopt er niet als hier Teele Horstra is; hij is hier in De Krim gekomen met een half dood schaap en een lam; en nouw: ja nouw ist een heele meneer, en ook steeds burgemeister van De Krim, nou, nouw; een mooije burgemeester en een mooije meneer is hier onze Teele Horstra, en wat hef oe een mooi huis laten zetten hier in De Krim; zoo mooi ai ze hier in ’t ronde nergens ziet; maar waar hefve dat huis van laten zetten? dat zak oeuw zeggen mensen; van het geld dat ie en ander afgestolen heeft, en hier in De Krim de arme menschen afgezet heeft, want hij is een groote afzetter; en meneer Eger hier in De Krim, ja dat is ook een mooije kerel, die heeft hier De Krim ook al geheel bedorven door zien mooije preeken dat hij zondaags doet, en voornamelijk Teele die is er al heelemaal door bedorven door zijn preeken en dat hier in De Krim zoon pak vlooijen en luuzen zint, dat is ook al zoogedanig gekomen, dat Teele Horstra toen die hier gekomen is in De Krim, die heeft en mande vol vlooijen meegebragt; en meneer Eger een mande vol luuzen, en daardoor is de heele Krim nouw zoo aangestoken

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24 november 1879.
Fragment van kadastrale minuutkaart, 1 december 1880 (sectie A-1571).

In 1881 expiratie vrijdom. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, augustus 1885 (sectie A-1987)

Legger 2044/53: Nieuwe sectie A-1987. Huis, pakhuis, kookhuis, erf en tuin. In 1890 stichting. Over op:
Legger 2044/67: Sectie A-1987. Huis schuren en erf. In 1891 stichting en bijbouw en vereniging. Over op:

Teele Horstra en echtgenote Hendrika Keuken.
Teele Horstra, Hendrika Keuken en zoon Egbert Horstra, anno 1896.
Prentbriefkaart van de brug over de Lutterhoofdwijk nabij het mooie woon-/winkelpand van Teele Horstra (Fotograaf: Jac. Bollegraf te Winschoten. Uitgever: T. Horstra, De Krim).
Fragment van kadastrale hulpkaart, november 1890 (sectie A-2133).

Legger 2818/1: Nieuwe sectie A-2133. Huis, schuren, tuin en erf. Eigendom van Thele of Tele Horstra, winkelier te De Krim.

In 1892 is Teele Horstra ondervraagd in het kader van een enquête over de veenderijen. Zijn verklaring haalde ook de krant.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 22 juli 1892.

In 1906 verval vrijdom. Over op:
Legger 2818/3: In 1911 in- en uitwendige verandering.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 7 oktober 1912.

Legger 2818/4: In 1913 boedelscheiding. Over op:
Legger 3800/2: Eigendom van winkelier Egbert Horstra en echtgenote Margje Wemmenhove. Zij zijn op 22 juni 1904 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. I-25. In 1913 rectificatie en boedelscheiding. Over op:
Legger 3806/1: Eigendom van winkelier Egbert Horstra en echtgenote Margje Wemmenhove. In 1919 sloop en stichting. Over op:
Legger 3806/2: Huis, schuren, werkplaats en erf. In 1926 bijbouw. Over op:
Legger 3806/3: Huis, werkplaatsen en erf. In 1931 sloop en verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, mei 1931 (sectie A-2133).

Legger 3806/4: Huis, schuren en weiland. In 1932 verbouw. Over op:
Legger 3806/5: In 1938 verkoop. Over op:
Legger 4862/1: Eigendom van winkelier Harman Horstra (geb. 20-11-1911) en echtgenote Hendrika Johanna te Rietstap. Zij zijn op 17 maart 1937 getrouwd te Gramsbergen.

Harman Horstra, Hendrika Johanna te Rietstap en hun vijf kinderen Margje, Jan, Egbert, Hendrika Johanna en Teele Johannes, ca. 1950 (bron: Piet Bakker, Facebook Oud De Krim).

In 1954 vereniging van percelen. Over op:
Legger 4862/2: Nieuwe sectie A-3755. Huis, schuren, erf en bouwland. In 1955 splitsing. Over op:
Legger 4862/3: In 1956 verkoop deel van perceel enz. Over op:
Legger 4862/4: Nieuwe sectie A-3915. Huis, schuur en erf. In 1967 verkoop en vereniging. Over op:
Legger 4862/6: Nieuwe sectie A-4119. Huis, erf en schuur. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 4862/7: Nieuwe sectie I-291. Winkelhuis, erf, café, schuur, tuin en pakhuis. In 1973 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 4862/8: Nieuwe sectie I-414. Winkelhuis, erf, café, schuur, tuin en pakhuis aan de Hoofdweg 19. In 1974 verkoop. Over op:
Legger 6631/1: Eigendom van winkelbediende T.J. Horstra.

Het café Horstra, met de classicistische voorgevel, anno 1975 (fotograaf: A.J. van der Wal; collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

In 1976 verbouw. Over op:
Legger 6631/2: Nieuwe sectie I-414. Bar, huis, slijterij, tuin, pakhuis en erf.