Prentbriefkaart van de Lutterhoofdwijk met rechts de gebouwen behorend bij de kwekerij ‘Hollandia’.

Legger 3212/3. Sectie A-2340. Bouw- en hooiland. Eigendom van kweker Hilbrand Wiersema en echtgenote Johanna Margaretha Haverkamp te Leens (later te De Krim). In 1903 stichting en redresmeting. Over op:

Uit het bevolkingsregister van Gramsbergen blijkt dat het echtpaar Wiersema met twee kinderen op 24 januari 1903 verhuisde van Leens naar De Krim.
Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1904 (sectie A-2762).

Legger 3212/19: Nieuwe sectie A-2762. Huis, erf en kweekerij (de boom- en vruchtenkwekerij ‘Hollandia’).

De Standaard, 8 april 1904.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 6 april 1906.

In 1910 verkoop deel van perceel en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1910 (sectie A-3058).

Legger 3212/23: Nieuwe sectie A-3058. Huis, erf en kweekerij.

Nieuwsblad van het Noorden, 5 oktober 1911.

In 1911 werd de boerderij en kwekerij in De Krim verkocht en vertrok het gezin naar Hoogeveen. Over op:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 28 maart 1912.

Legger 3694/16: Eigendom van landbouwer Eltjo Amsenga en echtgenote Aagtje Poelman. Zij zijn op 18 mei 1900 getrouwd te Delfzijl.

Kadastrale hulpkaart, januari 1915 (sectie A-3058).

In 1922 verval vrijdom. Over op:
Legger 3694/25: In 1929 verkoop. Over op:
Legger 4516/15: Eigendom van landbouwer Klaas Amsinga en echtgenote Marchiena Feddes. Zij zijn op 11 juni 1931 getrouwd te Gramsbergen. In 1956 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 17 februari 1956 (sectie A-3819).

Legger 4516/29: Nieuwe sectie A-3819. Huis, kwekerij en erf. In 1958 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie A-3888).

Legger 4516/33: Nieuwe sectie A-3888. Twee huizen, kwekerij, erf en bouwland. In 1958 splitsing. Over op:
Legger 4516/34: In 1959 stichting. Over op:
Legger 4516/35: Sectie A-3888. Twee huizen, schuren en bouwland. In 1959 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1959 (sectie A-3919).

Legger 4516/36: Nieuwe sectie A-3919. Twee huizen, schuren, erf en bouwland. In 1960 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie A-4002).

Legger 5737/4: Nieuwe sectie A-4002. Twee huizen, schuren, erf en bouwland. Eigendom van landbouwer Egbert Trip en echtgenote Christina Geerts. Zij zijn op 12 maart 1925 getrouwd te Wildervank. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5737/9: Nieuwe sectie I-388. Boerderij, erf, weiland en bouwland. In 1972 verkoop. Over op:
Legger 6415/5: Eigendom van landbouwer Hendrik Otten en echtgenote Marchien Trip. In 1986 inbreng in maatschap. Over op:
Legger 8629/4: Eigendom van de Maatschap Hendrik Otten (geb. 31-01-1921) en zoon R. Otten.
Legger 8915/1: Sectie I-388. Boerderij, erf, weiland en bouwland aan de Hoofdweg 2.