In 1937 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning aan landbouwer Salomons in De Krim voor de bouw van een woonhuis bij op het kadastraal perceel sectie A-2889. Dat perceel was eigendom van schoonvader Salomon Theisens. Het jaar erop werd het kavel gesplitst wegens verkoop (legger 3946/40). De woning is ontworpen door de architecten G. en W. Wierenga te Coevorden.

Originele bouwtekening, juni 1937.
Kadastrale hulpkaart, september 1939 (sectie A-3599).

Legger 4814/1: Nieuwe sectie A-3599. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Willem Salomons Hzn. en echtgenote Annechien Theisens. Zij zijn op 5 juli 1901 getrouwd te Gasselternijveen. In 1943 afstand en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, februari 1943 (sectie A-3635).

Legger 4814/2: Nieuwe sectie A-3635. Huis en erf. In 1949 boedelscheiding. Over op:
Legger 5289/1: Eigendom van Annechien Theisens, weduwe van Willem Salomons. In 1962 verkoop. Over op:
Legger 5893/1: Eigendom van textieltechnicus Noldus Spiekman en echtgenote Idtskje Jety Jansma. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5893/2: Nieuwe sectie I-304. Huis en tuin.