In 1899 lukte het de Vereeniging Rehoboth tot stichting en instandhouding van scholen met den bijbel te De Krim om een perceel veengrond aan te kopen van landbouwer Christiaan Everhardus te Odoorn. Daarop verrezen de eerste christelijke lagere school en de bijbehorende onderwijzerswoning.

Uit 31 sollicitanten werd Tijmen van der Kooij, eerste onderwijzer aan de christelijke school te Oostwold benoemd tot eerste hoofdonderwijzer van de op te richten gereformeerde school in de Krim, aldus het Nieuwsblad van het Noorden van 3 november 1899. Hij vestigde zich op 31 januari, met vrouw en kinderen, vanuit de gemeente Midwolda in De Krim.

Oudst bekende prentbriefkaart van de christelijke lagere school en onderwijzerswoning, ca. 1905.
Fragment van kadastrale hulpkaart, augustus 1900 (sectie A-2503).

Legger 3203/1: Sectie A-2503. Huis en erf. Eigendom van de Vereeniging Rehoboth tot stichting en instandhouding van scholen met den bijbel te De Krim. In 1902 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, mei 1902 (sectie A-2637).

Legger 3203/3: Nieuwe sectie A-2637. Huis, school en erf. In 1903 uitbreiding van het schoolgebouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1903 (sectie A-2637).

Legger 3203/4: Sectie A-2637. Huis, school en erf. In 1905 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, augustus 1905 (sectie A-2834).

Legger 3203/6: Nieuwe sectie A-2834. School, huis en erf. In 1906 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, oktober 1906 (sectie A-2834).

Meester Van der Kooij vertrok met z’n gezin op 5 april 1907 naar de gemeente Bolsward.

De christelijke lagere school, met rechts de onderwijzerswoning, ca. 1910.
De christelijke lagere school en onderwijzerswoning, anno 1914

Legger 3203/7: Sectie A-2834. School, huis en erf. In 1920 werd de bestaande school afgebroken en vervangen door nieuwbouw, incl. vereniging van percelen.

Eind 1920 betrok hoofdonderwijzer Willem Bannink met zijn gezin de onderwijzerswoning. Zij waren voorheen woonachtig in de gemeente Kampen.

Kadastrale hulpkaart, september 1922 (sectie A-3302).

Legger 3203/8: Nieuwe sectie A-3302. School, huis, schuur en erf.

In 1928 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de afbraak van de bestaande en bouw van een nieuwe onderwijzerswoning. Het nieuwe pand werd gebouwd naar een ontwerp van architect Willem van Straten te Coevorden (later wonend en werkend te stad Hardenberg). Aannemer Jan Jurjens uit Ane won de aanbesteding en werd verantwoordelijk voor de bouw.

Salland's Volksblad, 30 maart 1928:
De Krim. Vrijdagmiddag had in de christelijke school alhier onder architectuur van W. van Straten van Coevorden een aanbesteding plaats van het sloopen der oude en het bouwen van een nieuwe woning bij de school. Het werk werd gegund aan den laagsten inschrijver den heer J. Jurjens te Ane onder de voorwaarde dat 28 maart een aanvang met het werk zou worden gemaakt.


Kadastrale hulpkaart, juli 1930 (sectie A-3302). Op dezelfde plek is de nieuwe woning verrezen.
Prentbriefkaart van de onderwijzerswoning en de christelijke school.

Hoofdonderwijzer Willem Bannink, met echtgenote en kinderen, verhuisde in oktober 1933 naar de gemeente Harderwijk. Hij werd opgevolgd door Tjeerd Pieter Winkler uit Amsterdam. Hij vestigde zich op 1 november 1933 in De Krim, samen met zijn vrouw Jansje Jacoba de Beer.

Legger 3203/9: Sectie A-3302. School, onderwijzerswoning (huisnr. I-42), schuur en erf. In 1944 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 3203/10: Nieuwe sectie A-3649. School, huizen, schuur en erf.

Over op:
Legger 3203/11: Sectie A-3649. School, huis, schuur en erf.

Na afloop van het schooljaar verhuisde het echtpaar Winkler op 16 juli 1958 naar de gemeente Haarlem.

In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 3203/12: Nieuwe sectie I-307. Huis, school, tuin, speelplaats en loods. In 1982 overdracht. Over op:
Legger 8172/4: Eigendom van de Vereniging voor christelijk onderwijs te De Krim.

3 februari 1987 (sectie I-843).

Legger 6331/925: Nieuwe sectie I-842. De voormalige onderwijzerswoning.