In 1908 kocht timmerman/aannemer Jan Huigen een deel van het kadastrale perceel sectie A-2847 van notarisklerk Jacob Oostenbrink te Dedemsvaart. Het nieuwe perceel werd genummerd sectie A-2982.

Kadastrale veldwerkkaart, september 1908 (sectie A-2982).
Fragment van kadastrale hulpkaart, oktober 1908. Op het perceel sectie A-2982 is een nieuwe woning gebouwd.

Legger 3585/1: Nieuwe sectie A-2982. Huis, schuur en bouwland. Eigendom van timmerman en aannemer Jan Huijgen of Huigen en echtgenote Hendrikje Johanna Stoffers. Zij zijn op 27 april 1893 getrouwd te Heemse. In 1917 stichting werkplaats. Over op:
Legger 3585/3: Sectie A-2982. Huis, schuur, werkplaats en erf. In 1929 verbouw woning. Over op:
Legger 3585/6: In 1947 boedelscheiding. Over op:
Legger 5206/1: Eigendom van dochter Geertruida Lucresia Huigen. In 1954 sloping. Over op:
Legger 5206/2: Sectie A-2982. Huis en erf aan de Hoofdweg 85. In 1956 verkoop. Over op:
Legger 5642/1: Eigendom van fabrieksarbeider J. Reinders en echtgenote H. Amsink enerzijds en machine-controleur H. Oldebeerlink en echtgenote M. Amsink anderzijds. In 1967 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5642/2: Nieuwe sectie K-48. Huis en erf. Per 1-1-1981 wijzigde het adres Hoofdweg 85/86 in Hoofdweg 76/77. In 1984 over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1985 (sectie K-377 en K-378).

Legger 8234/2: Nieuwe sectie K-378. Huis, schuur en tuin aan de Hoofdweg 77. Eigendom van H. Oldebeerlink en M. Amsink.
Legger 8237/2: Nieuwe sectie K-377. Huis, schuur en tuin aan de Hoofdweg 76. Eigendom van J. Tangenberg en C.W. Bunskoeke.