In 1929 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de bouw van een fraai landhuis, in opdracht van Ate Wijbes de Jager. Het werd gebouwd naar een ontwerp van de architecten Jans en Henneke (bouwbureau der O.L.M.).

Legger 3355/35: Sectie A-3325. Bouwland. Eigendom van Ate Wijbes de Jager en echtgenote Jantien Lanning. In 1926 stichting. Over op:
Legger 3355/41: Sectie A-3325. Schuur en bouwland. In 1929 bijbouw en stichting nieuw woonhuis. Over op:

Scan van originele bouwtekening, anno 1929 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale hulpkaart, juli 1930 (sectie A-3325).

Legger 3355/48: Sectie A-3325. Huis, schuur en bouwland. In 1931 stichting schuur. Over op:
Legger 3355/52: In 1940 vernieuwing van artikelen. Over op:
Legger 4964/15: Sectie A-3325. Huis, schuren en bouwland. Eigendom van landbouwer Ate Wijbes de Jager. In 1951 boedelscheiding. Over op:
Legger 5368/4: Eigendom van landbouwer Wijbe de Jager en echtgenote Jitske Kuipers. In 1956 verklaring van verjaring enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 17 februari 1956 (sectie A-3834).

Legger 5368/9: Nieuwe sectie A-3834. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1959 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1959 (sectie A-3963).

Legger 5368/10: Nieuwe sectie A-3963. Huis, schuur, erf, bouw- en weiland aan de Hoofdweg. In 1967 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5368/11: Nieuwe sectie K-33. Twee huizen, schuren, bouwland en weiland aan de Hoofdweg 102.

Wijbe de Jager overleed op 25 maart 1973. Weduwe Jitske de Jager-Kuipers stierf datzelfde jaar, op 21 augustus, te Zwolle.

In 1974 boedelscheiding. Over op:
legger 6663/1: Eigendom van landbouwer Gerrit de Jager (geb. 10-11-1931). Per 1-1-1981 wijzigde het adres Hoofdweg 102 in Hoofdweg 95. In 1981 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 6663/: Nieuwe sectie K-357. Huis, schuren, tuin, erf, gras- en bouwland aan de Hoofdweg 95.