Oudste kadastrale kaart, 18 juni 1867, met de nieuwe dubbele woning op de kadastrale percelen sectie A-1058 en A-1059.

Legger 1221/4: Sectie A-1058. Eigendom van vervener en schipper Kars Jacobs Troost te Hoogeveen. Huisnr. I-140. In 1878 boedelscheiding. Over op legger 2293/2.
Legger 1584/1: Sectie A-1059. Huis en erf. Eigendom van vervener Kars Jacobs Troost en cons. te Hoogeveen. In 1874 rectificatie. Over op legger 1222/5.
Legger 1222/5: Sectie A-1059. Huis en erf. Eigendom van vervener en winkelier Roelof Jacobs Troost te Hoogeveen.
Legger 1221/5: Sectie A-1059. Eigendom van idem. In 1878 boedelscheiding. Over op legger 2293/3.
Legger 2293/2: Sectie A-1058. Huis en erf. Huisnr. I-140. Eigendom van winkeliersche Femmigje Everts Smit, weduwe van Karst Jacobs Troost te Hoogeveen. In 1893 verkoop. Over op legger 1076/27.
Legger 2293/3: Sectie A-1059. Huis en erf. Huisnr. I-139. Eigendom van idem. In 1893 verkoop. Over op legger 1076/28.
Legger 1076/27: Sectie A-1058. Huis en erf. Eigendom van vervener en landbouwer Jan Lammerts Kikkert. Huisnr. I-140. In 1914 verkoop. Over op legger 3814/1.
Legger 1076/28: Sectie A-1059. Huis en erf. Eigendom van idem. Huisnr. I-139. In 1924 verkoop. Over op legger 3814/2.
Legger 3814/1: Sectie A-1058. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Jan Profijt Hendrikszn. te De Krim. Vruchtgebruikster was Lammigje Kikkert, weduwe van Hendrik Profijt. In 1928 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de sloop van het oude pand en nieuwbouw.

Door ons kadastraal onderzoek kon deze bouwvergunning (bij het gemeentearchief geregistreerd als 'adres onbekend') gekoppeld worden aan het juiste (huidige) adres. 

Over op legger 3814/12.
Legger 3814/2: Sectie A-1059. Huis en erf. Ook dit oude pand werd in 1928 afgebroken en vervangen door genoemde nieuwbouw. Over op legger 3814/12.

Kadastrale hulpkaart, juli 1930 (sectie A-3490).

Legger 3814/12: Nieuwe sectie A-3490. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1952 verkoop. Over op:
Legger 5396/1: Eigendom van fabrieksarbeider Johan Kerssies. De oude Jan Profijt behield nog het recht van gebruik en bewoning van de kamer en slaapkamer aan de zuidzijde van de woning en van de bergruimte en het closet. In 1956 afstand. Over op:
Legger 5395/3: Eigendom van fabrieksarbeider Johan Kerssies. In 1956 verkoop. Over op:
Legger 5392/11: Eigendom van landbouwer Trijnko Kamphuis (geb. 10-11-1908). In 1958 vereniging van percelen. Over op:
Legger 5392/16: Nieuwe sectie A-3897. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1966 verkoop. Over op:
Legger 6131/1: Eigendom van tuinbouwer Jan Benjamins en echtgenote Hendrikje ten Caat. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 16 mei 1974 (sectie I-87).

Legger 6131/2: Nieuwe sectie I-87. Huis, schuren en tuin aan de Nieuwlandseweg. In 1979 over op:

Kadastrale hulpkaart, 16 januari 1979 (sectie I-548).

Legger 6131/4: Nieuwe sectie I-548. Huis en tuin aan de Jeulenwijk 1. In 1982 verkoop. Over op:
Legger 7113/5: Sectie I-548. Huis, garage en tuin aan de Jeulenwijk 1. Eigendom van R. Benjamins.