Legger 1741/6: Sectie B-214. Veengrond. Eigendom van koopman Lodewijk Bernardus Johannes Dommers en mede-eigenaren. In 1879 stichting woonhuis. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 26 juli 1879 (sectie B-281).

Legger 1741/13: Nieuwe sectie B-281. Huis. In 1881 verval vrijdom. Over op:
Legger 1741/22: In 1891 ingebracht in vennootschap. Over op:
Legger 2830/2: Sectie B-281. Huis. Eigendom van de N.V. “de Oosterhesseler en Coevorder Veen- en Ontginningmaatschappij. In 1904 bijbouw. Over op:
Legger 2830/46: In 1905 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, augustus 1905 (sectie B-553).

Legger 2830/48: Nieuwe sectie B-553. Huis. In 1908 verval vrijdom. Over op:
Legger 2830/53: In 1910 verkoop. Over op:
Legger 735/240: Sectie B-553. Huis. Eigendom van de Provincie Overijssel. In 1911 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1911 (sectie B-580).
Fragment van kadastrale hulpkaart, mei 1911 (sectie B-580).

Legger 735/246: Nieuwe sectie B-580. Brugwachtershuis en bouwland. In 1936 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 4793/22: Sectie B-580. Brugwachtershuis en bouwland. Eigendom van de Provincie Overijssel. In 1937 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor vervangende nieuwbouw.

Door ons kadastraal onderzoek kon deze bouwvergunning (bij het gemeentearchief geregistreerd als 'adres onbekend') gekoppeld worden aan het juiste (huidige) adres. Scan van bouwtekening voor de bouw van een brugwachterswoning bij de draaibrug over de mond van de Dommerswijk… (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Fragment van kadastrale hulpkaart, februari 1943 (sectie B-580). De nieuwe brugwachterswoning is verrezen ten westen van het oude, afgebroken pandje, meer naar de Dommerswijk.

In 1970 splitsing. Over op:
Legger 4793/291:
Legger 6366/4: Sectie B-580. Bouwland, huis en tuin. Eigendom van Willem Kerssies aan de Parallelweg 109 te De Krim. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 6366/5: Nieuwe sectie I-261. Huis, tuin, schuur en bouwland aan de Parallelweg 109. In 1977 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1977 (sectie I-493).

Legger 6366/8: Nieuwe sectie I-493. Huis, tuin, schuur en bouwland. In 1983 verkoop. Over op:
Legger 8261/1: Eigendom van timmerman G.B. van de Belt en echtgenote A.J.C.M. van Turnhout te Slagharen (later wonende aan de Parallelweg 101 te De Krim). In 1987 verkoop. Over op:
Legger 8806/1: Eigendom van de Onroerend Goed Maatschappij “Noord-Oost Nederland” te Dedemsvaart. In 1987 verkoop. Over op:
Legger 8807/1: Eigendom van timmerman W. Meier en echtgenote H.F.R. Beenen aan de Parallelweg 101.