(Fotograaf: E. Wolbink, Borne, 26 december 2020).
Kadastrale hulpkaart, juli 1919 (sectie A-3242).

Legger 3952/20: Sectie A-3242. Huis, schuur, bouwland en huis.

In 1926 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning aan Jan Feddes en echtgenote Grietje Poel voor de bouw van een nieuwe boerderij. Sloop en vereniging van percelen. Over op:

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Prentbriefkaart van gezicht op Parallelweg, met woningen aan de noordzijde van de Lutterhoofdwijk. Geheel links het woonhuis Parallelweg 22.
Kadastrale hulpkaart, juli 1927 (sectie A-3436).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, juni 1927 (sectie A-3436).

Legger 3952/21: Nieuwe sectie A-3436. Twee huizen, schuren, bouw- en weiland. In 1929 stichting. Over op:
Legger 3952/22: In 1930 stichting. Over op:
Legger 3952/25: In 1933 verval vrijdom. Over op:
Legger 3952/27: Sectie A-3436. Twee huizen, erf, schuren, bouw- en weiland. In 1935 verkoop deel van perceel en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1935 (sectie A-3556).

Legger 3952/43: Nieuwe sectie A-3556. Twee huizen, schuren en bouwland. In 1937 verkoop deel van perceel en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, april 1937 (sectie A-3570).

Legger 3952/47: Nieuwe sectie A-3570. Twee huizen, schuren en bouwland. In 1945 herbouw. Over op:
Legger 3952/58: In 1951 stichting, gedeeltelijke sloop. Over op:
Legger 3952/59: In 1954 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1954 (sectie A-3570).

Legger 3952/61: In 1955 verkoop. Over op:
Legger 5577/9: Sectie A-3570. Twee huizen, schuren en bouwland. Eigendom van landbouwer Meinko Feddes (geb. 16-05-1914) en echtgenote Adriana Maria van der Zand. Zij zijn op 10 juli 1946 getrouwd te Langbroek. In 1958 vereniging van percelen. Over op:
Legger 5577/11: Nieuwe sectie A-3867. Twee huizen, schuren, erf en bouwland.

Jan Feddes overleed op 3 oktober 1959 en weduwe Grietje Feddes-Poel op 20 januari 1962.

In 1970 stichting. Over op:
Legger 5577/13: In 1971 verbouw. Over op:
Legger 5577/14: Sectie A-3867. Twee huizen, schuren, erf en bouwland aan de Parallelweg 31. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5577/19: Nieuwe sectie I-48. Boerderij, bouwland, huis, tuin en gedempte wijk. In 1971 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, dienstjaar 1972 (sectie I-392).

Legger 5577/22: Nieuwe sectie I-392. Huis, boerderij, tuin, erf en bouwland aan de Parallelweg 27. In 1974 ruiling deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 21 januari 1974 (sectie I-428).

Legger 5577/24: Nieuwe sectie I-428. Huis, boerderij, tuin, erf, garage en bouwland aan de Parallelweg 22 en 23. Per 01-01-1981 wijzigde het adres Paralleweg 27 in Parallelweg 22. In 1986 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 2 februari 1987 (sectie I-825).

Legger 8449/4: Nieuwe sectie I-825. Boerderij, erf, schuren en tuin. Eigendom van J.B. Feddes en echtgenote K.A.J. Ballast aan de Parallelweg 22.