(Fotograaf: E. Wolbink, Borne, 26 april 2020).

In 1905 werd deze grote boerderij gebouwd in opdracht van Johanna Havinga, weduwe van landbouwer Jan Haverkamp. Zij waren op 6 april 1893 getrouwd te Hoogezand, maar Jan overleed op 7 december 1904, op 39-jarige leeftijd. De boerderij verrees aan de noordzijde van de Lutterhoofdvaart.

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1903 (sectie A-2705).
Fragment van kadastrale hulpkaart, augustus 1905 (sectie A-2826).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, augustus 1905 (sectie A-2826).

Legger 3259/16: Nieuwe sectie A-2826. Huis, schuur en erf. In 1921 verval vrijdom. Over op:
Legger 3259/21: In 1928 boedelscheiding. Over op:
Legger 4507/3: Sectie A-2826. Huis, schuur en erf. Eigendom van Johanna Havinga, weduwe van Jan Haverkamp. In 1931 verval vrijdom en verandering van bestemming. Over op:
Legger 4507/8: Sectie A-2826. Twee huizen, schuren en erf. In 1934 verval vrijdom. Over op:
Legger 4507/9: In 1935 verkoop. Over op:
Legger 4737/3: Sectie A-2826. Twee huizen, schuren en erf. Huisnr. I-289. Eigendom van landbouwer Arend Haverkamp en echtgenote Anna Boersma. Zij zijn op 22 mei 1928 getrouwd te Metslawier. In 1941 verkoop deel van perceel en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1941 (sectie A-3626)

Legger 4737/15: Sectie A-3626. Huis, schuur, bouw-, weiland en water. In 1942 splitsing perceel. Over op:
Legger 4737/16: Sectie A-3626. Twee huizen, schuur, bouw- en weiland en water. In 1953 verhuisde het gezin naar Ontario (Canada) en werd de boerderij verkocht. Over op:
Legger 5438/5: Eigendom van landbouwer Evert Rolleman en zonen Johannes en Willem Rolleman (allen voor 1/3e deel). In 1953 oprichting vennootschap. Over op:
Legger 5461/5: Sectie A-3626. Twee huizen, schuur, bouw- en weiland en water. Eigendom van de firma E. Rolleman & Zonen te De Krim (vennoten: Evert, Johannes en Willem Rolleman). In 1955 stichting en verandering van bestemming. Over op:
Legger 5461/6: Sectie A-3626. Huis, schuren, bouw- en weiland en water aan de Parallelweg 35. In 1957 stichting. Over op:
Legger 5461/8: In 1958 splitsing en vereniging van percelen. Over op:
Legger 5461/10: Nieuwe sectie A-3865. Huis, schuren, water, weiland en bouwland in ’t zgn. West-Rauweveld. In 1960 boedelscheiding. Over op:
Legger 5816/2: Eigendom van Johannes Rolleman en echtgenote Jennigje Meesters en van Willem Rolleman en Alijda Hendrika Meesters (ieder de helft).
Legger 5816/9: Nieuwe sectie I-41. Boerderij, schuren, erf, weiland en tuin. In 1979 boedelscheiding. Over op:
Legger 7315/1: Sectie I-41. Boerderij, schuren, erf, weiland en tuin aan de Parallelweg 35 en 35a. Eigendom van landbouwer Johannes Rolleman (geb. 20-01-1921) en echtgenote Jennigje Meesters. Zij zijn op 28 mei 1948 getrouwd te Avereest. Per 1 januari 1981 wijzigde het adres Parallelweg 35 in Parallelweg 31 en 35a in 32.