Kadastrale hulpkaart, juli 1903 (sectie A-2720)

Legger 3122/13: Nieuwe sectie A-2720. Huis, kookhuis en erf. Eigendom van landbouwer Ubel van der Vinne en echtgenote Jantje de Graaf. Zij zijn op 30 april 1898 getrouwd te Borger. In 1905 stichting. Over op:
Legger 3122/14: Sectie A-2720. Huis, kookhuis, erf en huis. In 1906 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1906 (sectie A-2927)
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1906 (sectie A-2927).

Legger 3122/16: Nieuwe sectie A-2927. Huis, schuur en bouwland. In 1916 stichting. Over op:
Legger 3122/47: Sectie A-2927. Huis, schuren en bouwland. In 1919 vernieuwd. Over op:
Legger 3122/50: In 1936 stichting. Over op:
Legger 3122/100: In 1940 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 4965/43: Sectie A-2927. Huis, schuren en bouwland. Eigendom van landbouwer Ubel van der Vinne en echtgenote Jantje de Graaf. In 1940 stichting. Over op legger 4965/58.

Ubel van der Vinne overleed op 27 juli 1941 te De Krim, waarna de boedel werd gescheiden.

Kadastrale hulpkaart, anno 1943 (sectie A-2927).

Legger 5025/29: Sectie A-2927. Twee huizen, schuren en erf. Eigendom van grondeigenares Jantje de Graaf, weduwe van Ubel van der Vinne. In 1951 sloping en stichting. Over op:
Legger 5025/37: In 1951 splitsing.

Jentje van der Vinne-de Graaf overleed op 26 juni 1953 te Coevorden.

Legger 5025/39: In 1953 verkoop en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 17 december 1953 (sectie A-3762).

Legger 5433/12: Nieuwe sectie A-3762. Twee huizen, schuren, erf, bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Frans van der Vinne (geb. 24-11-1900) en echtgenote Dina Geertruida te Rietstap. Zij zijn op 11 mei 1926 getrouwd te Heemse. In 1957 stichting. Over op:
Legger 5433/13: In 1958 verbouw. Over op:
Legger 5433/14: In 1969 verbouw. Over op:
Legger 5433/17: Sectie A-3762. Twee huizen, schuren, garage, erf, bouw- en weiland aan de Parallelweg 49. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5433/22: Nieuwe sectie I-175. Boerderij, weg, bouwland en schuur aan de Parallelweg 42. In 1973 verkoop. Over op:
Legger 6522/4: In 1986 vestiging zakelijk recht. Over op:
Legger 8654/1: Eigendom van landbouwer J. van der Vinne en echtgenote Arendina Johanna Voortman. Per 1 januari 1981 wijzigde het adres Parallelweg 49 in Parallelweg 42.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 2003 (sectie I-1302).

Nieuwe sectie I-1302.