(Fotograaf: E. Wolbink, Borne, 26 april 2020).

In 1939 verleende de gemeente Gramsbergen een vergunning aan landbouwer Salomon Theisens en echtgenote Jantje Munneke voor de bouw van een landhuis ten oosten van hun boerderij, op het kadastrale perceel sectie A-3373.

Fragment van kadastrale hulpkaart, februari 1943 (sectie A-3373).

Legger 3946/45: Sectie A-3373. Twee huizen, schuur en bouwland in ’t Oost-Rauweveld.

Salomon Theisens overleed op 10 juli 1949 te Hoogeveen.

Trouw, 14 juli 1949.

In 1950 splitsing voor scheiding. Over op:
Legger 3946/55: In 1951 boedelscheiding. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, augustus 1951 (sectie A-3724).
Prentbriefkaart van woningen aan de noordzijde van de Lutterhoofdwijk. Het derde pand van rechts is nu geadresseerd aan de Parallelweg 46.

Legger 5321/1: Nieuwe sectie A-3724. Huis en erf aan de Parallelweg 52. Eigendom van Jantje Munneke, weduwe van Salomon Theisens. Vruchtgebruiker, tot aan een eventueel huwelijk: Watsina Theisens (zij verhuisde in 1962 naar Ommen).

Jantje Theisens-Munneke overleed op 2 november 1956.

In 1962 openbare veiling. Over op:
Legger 5895/1: Eigendom van taxateur Hendrikus Bosman (geb. 08-07-1920) en echtgenote Geesje van de Belt. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5895/2: Nieuwe sectie I-173. Huis en tuin. In 1978 stichting. Over op:
Legger 5895/3: Huis, werkplaats en tuin.

Per 1 januari 1981 wijzigde het adres Parallelweg 52 in Parallelweg 46.