Legger 1666/9: Sectie A-884. Veengrond. Eigendom van verveners Johan Bernard Minke en Herman Johan Martin Minke te Avereest. In 1877 stichting woonhuis. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877 (sectie A-1490).

Legger 1666/184: Nieuwe sectie A-1490. Huis. Huisnr. I-96. In 1884 verval vrijdom. Over op:
Legger 1666/310: In 1886 verval vrijdom. Over op:
Legger 1666/317: In 1895 verkoop. Over op:
Legger 2979/16: Eigendom van landbouwer Jan Leenders en echtgenote Neltje Smid te De Krim (en consorten). In 1899 verklaring. Over op:
Legger 3117/6: Eigendom van landbouwer Johannes Leenders te De Krim. In 1903 redresmeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1903 (sectie A-2724).

Legger 3117/25: Nieuwe sectie A-2724. Huis op ’t Oost Rauweveld. In 1924 verkoop. Over op:
Legger 4290/1: Eigendom van arbeider Harm Manuël te De Krim. In 1925 verkoop. Over op:
Legger 4319/5: Eigendom van landbouwer Gerrit Nijman. In 1925 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie A-3374).

Legger 4357/1: Nieuwe sectie A-3374. Huis en bouwland in ’t Oost Rauweveld. Eigendom van landbouwers Johannes Leenders en Gerrit Nijman. In 1925 rectificatie en verkoop. Over op:
Legger 4319/6: Eigendom van landbouwer Gerrit Nijman te De Krim. In 1928 verkoop. Over op:
Legger 4464/1: Eigendom van Hendrika van der Wal, weduwe van Harm Kloosterman. In 1928 redres. Over op:
Legger 4486/1: Sectie A-3374. Huis en bouwland op ’t Oost Rauweveld. Eigendom van landbouwer en arbeider Gerrit Nijman en consorten. In 1928 stichting nieuwe woning en verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1928 (sectie A-3447).

Legger 4486/2: Nieuwe sectie A-3447. Huis en tuin. In 1941 verkoop. Over op:
Legger 5024/1: Sectie A-3447. Huis en tuin. Eigendom van schipper Hendrik Stuut en schipper Eltjo Stuut, beiden woonachtig te Wildervank. In 1947 boedelscheiding. Over op:
Legger 5203/1: Sectie A-3447. Huis en tuin. Eigendom van schipper Eltjo Stuut. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 5580/1: Sectie A-3447. Huis en tuin op ’t Oost Rauweveld. Eigendom van Wichertje Snippe (geb. 21-08-1922). In 1956 sloping. Over op:
Legger 5580/2: Sectie A-3447. Bouwland. In 1957 stichting nieuw woonhuis (hiervoor had de gemeente Gramsbergen in 1955 vergunning verleend). Over op:
Legger 5580/3: Sectie A-3447. Huis en tuin. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5580/4: Nieuwe sectie I-172. Huis en tuin aan de Parallelweg. In 1975 verkoop. Over op:
Legger 6744/1: Sectie I-172. Huis en tuin aan de Parallelweg. Eigendom van L.J. Tangenberg en H. Snippe. Recht van gebruik en bewoning: Wichertje Snippe (geb. 21-08-1922). In 1978 bijbouw. Over op:
Legger 6744/2: Huis en tuin aan de Parallelweg 47.