(Fotograaf: E. Wolbink, Borne, 26 april 2020).
Kadastrale hulpkaart, september 1922 (sectie A-3305).

Legger 3500/13: Sectie A-3305. Huis en bouwland. Eigendom van landbouwer Johannes Ottes en echtgenote Engelina de Hoop. Zij zijn op 21 februari 1902 getrouwd te Borger. In 1932 stichting nieuw woonhuis ten westen van de boerderij. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1933 (sectie A-3305).

Legger 3500/17: Sectie A-3305. Twee huizen, schuur en bouwland. In 1937 stichting. Over op:
Legger 3500/18: In 1951 sloping. Over op:
Legger 3500/19: In 1953 splitsing. Over op:
Legger 3500/20: In 1954 boedelscheiding. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1954 (sectie A-3768).

Legger 5452/1: Nieuwe sectie A-3768. Huis en erf in ’t Oost-Rauweveld. Eigendom van Janke Ottes en echtgenoot G.J. Bussink. In 1964 verkoop. Over op:
Legger 6000/1: Eigendom van landbouwer Albert de Lange (geb. 26-06-1895) en echtgenote Jenny Konijnenbelt. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 6000/2: Sectie I-167. Huis en tuin aan de Parallelweg 59. In 1973 verkoop. Over op:
Legger 5828/6: Eigendom van caféhouder Harm Raterink (geb. 27-11-1923) en echtgenote Jentje Bosma. In 1973 verkoop. Over op:
Legger 6037/12: Sectie I-167. Huis en tuin aan de Parallelweg 59. Eigendom van landbouwer Govert van Zandwijk (geb. 21-08-1920) en echtgenote Hendrika Blom. In 1975 bouw garage. Over op:
Legger 6037/13: Sectie I-167. Huis, tuin en garage. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 7179/1: Eigendom van de Onroerendgoed-maatschappij ‘Renker-Sloots’ BV te De Krim. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 7180/1: Eigendom van kweker en chauffeur R. Winter en echtgenote G. Westerhof. Per 1 januari 1981 wijzigde het adres Parallelweg 59 in Parallelweg 53.