(Fotograaf: E. Wolbink, Borne, 26 april 2020).

Deze fraaie woning is in 1917 gebouwd, in opdracht van Pieter Smeenk, voor de weduwe Fokkina Jantina Berg-Drenth. Helaas is in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen geen bouwvergunning bewaard gebleven…

Prentbriefkaart van ’n mooi hoekje van de Krim, met het woonhuis aan de Parallelweg 60 van de familie Berg.
Kadastrale hulpkaart, september 1917 (sectie A-3232).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1917 (sectie A-3232).

Legger 4275/1: Nieuwe sectie A-3232. Huis. Eigendom van landbouwer Pieter Smeenk. Vruchtgebruiker: Fokkina Jantina Drenth, weduwe van Johannes Berg (hij is op 12 maart 1909 gestorven). Zij verhuisde op 22 april 1924 naar Den Haag. In 1924 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1924 (sectie A-3336).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1924 (sectie A-3336).

Legger 4300/1: Nieuwe sectie A-3336. Huis en tuin. Eigendom van Fokkina Jantina Drenth, weduwe van Johannes Berg te ‘s-Gravenhage, en van landbouwer Pieter Smeenk en echtgenote Titia Berg. In 1926 verval vrijdom. Over op:
Legger 4300/2: In 1926 bijbouw. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, juni 1927 (sectie A-3336).

Legger 4300/3: Sectie A-3336. Huis, schuur en tuin.

De standaard, 26 september 1928.

In 1929 rectificatie en boedelscheiding. Over op:
Legger 4522/1: Eigendom van landbouwer Pieter Smeenk. Vruchtgebruikster: Fokkina Jantina Drenth, weduwe van Johannes Berg te ‘s-Gravenhage. In 1930 stichting. Over op:
Legger 4522/2: Sectie A-3336. Huis, schuren en erf. In 1951 verkoop. Over op:
Legger 4851/11: Eigendom van landbouwer Jan Berg (geb. 13-03-1897) en echtgenote Hilligje Janna Thomas. Zij zijn op 22 april 1925 getrouwd te Hoogeveen.
Legger 4851/14: Nieuwe sectie A-3912. Huis, schuren, erf, water en bouwland. In 1962 splitsing. Over op:
Legger 4851/18: Sectie A-3912. Twee huizen, schuren, erf, water en bouwland. In 1963 splitsing. Over op:
Legger 4851/19: In 1964 stichting. Over op:
Legger 4851/20: In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 27 oktober 1965 (sectie A-4074).

Legger 4851/22: Nieuwe sectie A-4074. Huis, schuur en bouwland. In 1966 redres. Over op:
Legger 4851/23: Sectie A-4074. Dubbel huis en erf. In 1967 ruiling en verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1967 (sectie A-4128).

Legger 4851/24: Nieuwe sectie A-4128. Huis en tuin. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 4851/25: Nieuwe sectie I-160. Huis en tuin aan de Parallelweg 63. In 1972 verkoop. Over op:
Legger 6468/1: Eigendom van H. Rozema en echtgenote R. Jacobi. In 1975 verkoop. Over op:
Legger 5782/6: Eigendom van arts A. Ronhaar en echtgenote S.K. Jonkman.

In 1977 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor een uitbreiding met een praktijkruimte.

Kadastrale hulpkaart, anno 1977 (sectie I-160). Rood omlijnd de uitbreiding.

Legger 5782/8: Sectie I-160. Huis, garage en praktijkruimte aan de Parallelweg 60.