(Fotograaf: E. Wolbink, Borne, 26 april 2020).

Deze fraaie boerderij is in 1904 gebouwd in opdracht van landbouwer Albert Kamphuis en echtgenote Grietje Bulthuis. Het gezin Kamphuis had zich op 8 november 1902 in de gemeente Gramsbergen gevestigd, afkomstig uit Bedum.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 4 maart 1904.

Legger 3275/9: Sectie A-2739. Huis en bouwland. In 1904/1905 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, augustus 1905 (sectie A-2861).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1905 (sectie A-2861).

Legger 3275/12: Nieuwe sectie A-2861. Huis. In 1911 verval vrijdom. Over op:
Legger 3275/20: In 1913 verval vrijdom. Over op:
Legger 3275/22: In 1930 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1930 (sectie A-3491).

Legger 3275/32: Nieuw sectie A-3491. Huis, schuur en tuin. In 1937 stichting woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1943 (sectie A-3491).

Legger 3275/35: Sectie A-3491. Twee huizen, schuur en tuin. In 1940 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 4963/12: Eigendom van landbouwer Albert Kamphuis en echtgenote Grietje Bulthuis. Zij zijn op 29 april 1896 getrouwd te Ulrum. In 1954 boedelscheiding. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1954 (sectie A-3771).

Legger 5392/10: Nieuwe sectie A-3771. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Trijnko Kamphuis (geb. 10-11-1908) en echtgenote Obbine Hubbeling. Zij zijn op 20 augustus 1936 getrouwd te Vlagtwedde. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5392/28: Nieuwe sectie I-155. Boerderij, erf en weiland. In 1973 oprichting en inbreng in maatschap. Over op:
Legger 6519/2: Eigendom van de maatschap T. Kamphuis en A.T. Kamphuis. In 1977 splitsing bij overdracht. Over op:
Legger 6519/9: In 1978 splitsing bij overdracht. Over op:
Legger 6519/13: In 1979 over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 31 januari 1979 (sectie I-569).

Legger 7221/2: Nieuwe sectie I-569. Boerderij, erf en schuur. Eigendom van J. Mulder en echtgenote T. Mulder aan de Parallelweg 64.