In 1925 verkocht arbeider Hendrik Alferink te De Krim een deel van zijn perceel sectie A-3321 aan metselaar Johannes Boetz en echtgenote Jantje Niks.

Scan van bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Tot aan ons kadastraal onderzoek was het adres, behorende bij deze vergunning, bij de gemeente onbekend en zodoende geadresseerd als: ‘adres onbekend’.

Kadastrale veldwerkkaart, september 1925 (sectie A-3370)

Legger 4324/1: Nieuwe sectie A-3370. Huis en tuin. Eigendom van metselaar Johannes Boetze en echtgenote Jantje Niks. In 1929 stichting. Over op:
Legger 4324/2: Sectie A-3370. Huis en tuin. In 1946 verkoop. Over op:
Legger 5164/1: Eigendom van koopman en aardappelhandelaar Harm Noppers Wzn. In 1949 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, december 1946 (sectie A-3698).

Legger 5164/2: Nieuwe sectie A-3698. Huis en tuin. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 4639/9: Eigendom van landbouwer Aaldert Smit. In 1966 verkoop. Over op:
Legger 5477/9: Sectie A-3698. Huis en tuin. Eigendom van landbouwer Hendrik Koopman en echtgenote Grietje Zwinderman aan de Parallelweg 72. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5477/16: Nieuwe sectie I-209. Huis en tuin. In 1972 verkoop. Over op:
Legger 6467/1: Eigendom van timmerman W. Dekker aan de Parallelweg 70.