In 1923 verkocht arbeider Hendrik Alferink te De Krim een deel van zijn perceel sectie A-2802 (bouwland) aan timmerman Jacobus Wolterink.

Kadastrale hulpkaart, juni 1923 (sectie A-3321).

Legger 4204/1: Nieuwe sectie A-3321. Huis en tuin. Eigendom van timmerman Jacobus Wolterink en echtgenote Elszeliena Lier. Zij zijn op 29 april 1910 getrouwd te Heemse. In 1923 stichting. Over op:
Legger 4204/2: In 1924 stichting. Over op:
Legger 4204/3: Sectie A-3321. Huis, schuur en tuin. In 1953 stichting. Over op:
Legger 4204/4: Sectie A-3321. Huis, schuren en tuin. In 1955 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 7 november 1955 (sectie A-3829).

Legger 4204/5: Nieuwe sectie A-3829. Huis, schuren en erf in ’t zgn. Oost-Rauweveld. In 1962 boedelscheiding. Over op:
Legger 5918/1: Eigendom van timmerman Jan Wolterink en vader Jacobus Wolterink. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5918/2: Nieuwe sectie I-208. Huis, tuin en kippenhokken aan de Parallelweg. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 7190/1: Sectie I-208. Huis, tuin en kippenhokken aan de Parallelweg 73. Eigendom van timmerman Jan Wolterink en echtgenote Annigje Koster. Per 1-1-1981 wijzigde het adres Parallelweg 73 in Parallelweg 71. In 1983 verklaring erfrecht. Over op:
Legger 8314/1: Sectie I-208. Huis, tuin en kippenhokken aan de Parallelweg 71. Eigendom van Annigje Koster, weduwe van Jan Wolterink.