(Fotograaf: E. Wolbink, Borne, 26 april 2020).

In 1906 werd deze riante boerderij gebouwd op een perceel veengrond, kadastraal bekend als sectie A-2441, in opdracht van landbouwer en landeigenaar Ate Wijbes de Jager en echtgenote Jantien Lanning. Het pand werd gebouwd naar een ontwerp van architect Ate Louws Pijkstra uit Leeuwarden.

Kadastrale hulpkaart, oktober 1906 (sectie A-2441).
(Bron: Facebook Oud De Krim)

Legger 3355/17: Sectie A-2441. Huis en erf en tuin. Eigendom van het echtpaar De Jager.

Ate Wijbes de Jager en Jantien Lanning zijn op 28 mei 1898 getrouwd te Burgum en hebben zich in april 1904 gevestigd in De Krim. Eind 1904 was Ate een van de initiatiefnemers voor de oprichting van een Coöperatieve Boerenleenbank in De Krim. In 1906, ten tijde van de bouw van de nieuwe boerderij, werd hij mede-bestuurslid van de aardappelmeelfabriek in De Krim. In 1915 was hij mede-oprichter van de elektriciteitsonderneming De Krim. Het lintdorp was na Zwolle, Deventer, Enschede, Hengelo en omgeving de zesde plaats in Overijssel die kon profiteren van elektrische stroom.

Ate Wijbes de Jager.

In 1925 verval van vrijdom. Over op:
Legger 3355/39: In 1928 stichting. Over op:
Legger 3355/46: Sectie A-2441. Huis, schuur, erf en tuin. In 1933 stichting. Over op:
Legger 3355/54: Sectie A-2441. Twee huizen, schuren, erf en tuin. In 1935 stichting woonhuis (nu Parallelweg 74). Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1935 (sectie A-2441).

Legger 3355/56: In 1936 stichting. Over op:
Legger 3355/59: In 1937 verval van vrijdom. Over op:
Legger 3355/60: In 1940 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 4964/1: Eigendom van landbouwer Ate Wijbes de Jager. In 1951 boedelscheiding. Over op:
Legger 5369/1: Eigendom van landbouwer Willem de Jager (geb. 01-01-1903) en echtgenote Menna van der Vinne. Zij zijn op 24 mei 1927 getrouwd te Gramsbergen. In 1954 vereniging van percelen en redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, februari 1954 (sectie A-3773).

Legger 5369/6: Nieuwe sectie A-3773. Twee huizen, erf, bouw- en weiland. In 1963 bijbouw enz. Over op:
Legger 5369/21: In 1965 verkoop en verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1965 (sectie A-4069).

Legger 5954/4: Nieuwe sectie A-4069. Huis, erf en bouwland. Eigendom van landbouwer Ate Willem de Jager en echtgenote Jenny Johanna Scholten. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Per 1-1-1981 wijzigde het adres Parallelweg 78 in Parallelweg 73. Het pand werd vanaf oktober 1972 bewoond door landbouwer H.J. Bouwhuis en echtgenote D.J. Borger.

Kadastrale hulpkaart, 5 januari 1982 (sectie I-748).

Legger 6774/8: Nieuwe sectie I-748. Boerderij, schuur en cultuurgrond aan de Parallelweg. In 1984 vestiging recht van opstal t.b.v. de N.A.M. Over op:
Legger 8188/6: In 1986 vestiging zakelijk recht op deel van perceel t.b.v. de NAM. Over op:
Legger 8659/1: Eigendom van landbouwer H.J. Bouwhuis en echtgenote D.J. Borger. In 1987 verkoop. Over op:
Legger 8768/1: Sectie I-748. Boerderij, erf, stal, schuur, tuin en garage aan de Parallelweg 73. Eigendom van veehouders A. en H. Prinsen te Coevorden.