Legger 1288/13: Sectie A-913. Veengrond. Eigendom van vervener Hendrik Scholten te Avereest. In 1865 stichting woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 5 augustus 1865 (sectie A-1019).

Legger 1288/23: Nieuwe sectie A-1019. Huis. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 2138/2: Eigendom van vervener Berend Berends jr. te Avereest (enerzijds) en Jan Daniël Ruijs te Avereest (anderzijds). In 1886 boedelscheiding. Over op:
Legger 2650/1: Sectie A-1019. Huis. Eigendom van landeigenaar Jan Daniël Ruys en echtgenote Gezina Berends te Dedemsvaart. Huisnr. I-81. In 1895 verkoop. Over op:
Legger 3014/1: Eigendom van vervener Jacob Krikke jr. te De Krim. In 1899 verkoop. Over op:
Legger 2316/66: Eigendom van winkelier Jan Dorgelo en echtgenote Jentje Horstra. Huisnr. I-81. In 1899 redres en bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, dienstjaar 1900 (sectie A-2440).

Legger 2316/69: Nieuwe sectie A-2440. Huis. In 1903 verkoop. Over op:
Legger 3315/3: Sectie A-2440. Huis. Eigendom van landbouwer Jitze van der Vinne te De Krim. In 1904 verkoop. Over op:
Legger 3355/10: Sectie A-2440. Huis. Eigendom van landbouwer en landeigenaar Ate Wijbes de Jager te De Krim. In 1907 sloop en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1907 (sectie A-2950). Het oude pand is afgebroken.

Legger 3355/18: Nieuwe sectie A-2950. Bouwland en veengrond. In 1912 ontginning. Over op:
Legger 3355/28: Sectie A-2950. Wei- en bouwland. In 1927 stichting nieuwe woning. Over op:
Legger 3355/43: Sectie A-2950. Huis en erf. In 1927 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de bouw van een nieuw woonhuis. En vereniging van percelen. Over op:

Fragment van oorspronkelijke bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale veldwerkkaart, juni 1927 (sectie A-3437).
Kadastrale hulpkaart, juli 1927 (sectie A-3437). Ter plaatse van het in 1907 afgebroken pand is nieuwbouw gerealiseerd.

Legger 3355/44: Nieuwe sectie A-3437. Twee huizen en bouwland. In 1929 stichting schuur. Over op:
Legger 3355/49: Sectie A-3437. Twee huizen, schuur en bouwland. In 1934 ruiling deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, dienstjaar 1935 (sectie A-3534).

Legger 3355/55: Nieuwe sectie A-3534. Twee huizen, schuur, bouw- en weiland. In 1935 verval vrijdom. Over op:
Legger 3355/58: In 1940 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 4964/18: Eigendom van landbouwer Ate Wijbes de Jager te De Krim. In 1951 splitsing. Over op:
Legger 4964/23: In 1954 boedelscheiding en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, dienstjaar 1955 (sectie A-3772).

Legger 5370/7: Nieuwe sectie A-3772. Huis, erf, bouw- en weiland in het Oost-Rauweveld. Eigendom van Engeliena de Jager (geb. 18-10-1904), weduwe van Jan Martinus Jansen. In 1962 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van de woning. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5370/11: Nieuwe sectie I-205. Huis en tuin aan de Parallelweg 75.