Prentbriefkaart van ontginningsboerderijen aan de Lutterhoofdwijk in De Krim. De brug over de wijk tussen de boerderijen is zichtbaar. Rechts de boerderij ‘Ziet niet om’ (Parallelweg 96). Links de in 1889 gebouwde boerderij Parallelweg 95, ca. 1926.

Legger 1610/29: Sectie B-240. Veengrond in ’t Scheerseveld. Eigendom van vervener Bartholomeus Plomp te Avereest en mede-eigenaren vervener Carel Piek te Lutten aan de Dedemsvaart, vervener Paulus van der Elst te Lutten aan de Dedemsvaart en notaris mr. Johannes Hendrikus Egbertus Meesters te Dedemsvaart. In 1879 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1879 (sectie B-291).

Legger 1610/44: In 1880 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 1610/52: Sectie B-291. Huis. In 1881 boedelscheiding. Over op:
Legger 2470/11: Eigendom van vervener Paulus van der Elst te Lutten aan de Dedemsvaart en consorten vervener Carel Piek te Lutten aan de Dedemsvaart en notaris mr. Johannes Hendricus Egbertus Meesters te Avereest. In 1882 verval vrijdom. Over op:
Legger 2470/32: In 1889 verkoop. Over op:
Legger 2750/2: Eigendom van vervener Bonne Berends Bzn. te Avereest. In 1889 herbouw. Over op:
Legger 2750/9: In 1892 verkoop. Over op:
Legger 1788/68: Eigendom van de firma H. van Haeringen te Dedemsvaart. In 1909 verkoop. Over op:
Legger 3610/2: Eigendom van grondeigenaar Jan Baarveld en consorten. In 1929 boedelscheiding. Over op:
Legger 4153/4: Eigendom van landbouwer Jan Baarveld. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 5583/2: Eigendom van de v.o.f. Jacobus de Winter en Zonen te Nieuwdorp. In 1858 ontbinding vennootschap en boedelscheiding. Over op:
Legger 5708/2: Sectie B-291. Huis. Eigendom van landbouwer Laurentius de Winter te Drimmelen. In 1960 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie B-813).

Legger 5708/7: Nieuwe sectie B-813. Twee huizen, schuren en bouwland. In 1964 verkoop. Over op:
Legger 5977/5: Eigendom van de gemeente Zwolle. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 6037/5: Eigendom van landbouwer Govert van Zandwijk (geb. 21-08-1920) en echtgenote Hendrika Blom. Zij zijn op 9 maart 1950 getrouwd te Asperen. In 1969 stichting. Over op:
Legger 6037/7: Sectie B-813. Huis, schuren, erf en bouwland. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1971 (sectie I-224).

Legger 6037/11: Nieuwe sectie I-224. Bouwland, huis, boerderij en gedempte wijk. In 1976 ingebracht in maatschap. Over op:
Legger 6835/4: Eigendom van landbouwer Govert van Zandwijk (geb. 21-08-1920) en van A. van Zandwijk en echtgenote J. Harmsen. In 1978 splitsing bij overdracht. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 1 februari 1979 (sectie I-572).

Legger 6835/6: Nieuwe sectie I-572. Boerderij, schuren en bouwland. Per 1 januari 1981 wijzigde het adres Parallelweg 100 in Parallelweg 95.