Prentbriefkaart van ontginningsboerderijen aan de Lutterhoofdwijk in De Krim. De brug over de wijk tussen de boerderijen is zichtbaar. Rechts de boerderij ‘Ziet niet om’ van de familie Van der Vecht, ca. 1926.

Legger 2724/36: Sectie B-523. Bouwland. Eigendom van vervener Johannes van der Vecht en echtgenote Roelina Horstra. In 1903 stichting. Over op:
Legger 2724/49: Sectie B-523. Huis en bouwland. In 1904 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1904 (sectie B-550).

Legger 2724/57: Nieuwe sectie B-550. Huis. In 1910 herbouw. Over op:
Legger 2724/67: Sectie B-550. Huis en schuurtje. In 1919 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1919 (sectie I-657).

Legger 2724/74: Nieuwe sectie B-657. Huis, schuur en bouwland. In 1919 vereniging van percelen en verandering van bestemming. Over op:
Legger 2724/76: In 1924 verbouw en bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1925 (sectie B-657).

Legger 2724/78: In 1929 stichting. Over op:
Legger 2724/81: Sectie B-657. Twee huizen, schuren en bouwland. In 1936 stichting. Over op:
Legger 2724/88: In 1937 successie. Over op:
Legger 4478/13: Eigendom van Gesina Geertruida Bokking, weduwe van Reinier van der Vecht te Hardenberg (voor 5/8e) en van Roelina van der Vecht, Catharina Hendrika van der Vecht en Johannes van der Vecht. In 1951 vereniging van percelen, bijbouw en redreskaart. Over op:

Kadastrale hulpkaart, maart 1951 (sectie B-772).

Legger 4478/17: Nieuwe sectie B-772. Drie huizen, schuur en bouwland. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 4478/19: Nieuwe sectie I-225. Huis, schuren en erf aan de Parallelweg 103. In 1975 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, januari 1977 (sectie I-225).

Legger 4478/21: In 1984 vestiging recht van opstal. Over op:
Legger 8358/1: Eigendom van Gesina Geertruida Bokking, weduwe van Reinier van der Vecht te Hardenberg (voor 5/8e) en van Roelina van der Vecht, Catharina Hendrika van der Vecht en Johannes van der Vecht. In 1987 verklaring van erfrecht. Over op:
Legger 8841/1: Eigendom van Roelina van der Vecht, Catharina Hendrika van der Vecht en Johannes van der Vecht (allen voor een-derde).

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1992 (sectie I-911).
Kadastrale hulpkaart, anno 1994 (sectie I-941)
Kadastrale hulpkaart, anno 2001 (sectie I-1185)
Kadastrale veldwerkkaart, anno 2001 (sectie I-1185).

Sectie I-1185.