Kadastrale hulpkaart, april 1906 (sectie A-2880).

Legger 735/190: Nieuwe sectie A-2880. Bouwland. Eigendom van de Provincie Overijssel. In 1922 verleende de gemeente vergunning aan P. Wolffensperger, ingenieur v.d. prov. Waterstaat, voor de bouw van een brugwachterswoning. Vereniging van percelen. Over op:

Originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief hardenberg).
Kadastrale veldwerkkaart, 17 mei 1923 (sectie A-3316).
Kadastrale hulpkaart, juni 1923 (sectie A-3316).

Legger 735/287: Nieuwe sectie A-3316. Huis, schuur en erf. In 1934 rectificatie voor verkoop, stichting en sloping. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, juni 1934 (sectie A-3517).

Legger 735/340: Nieuwe sectie A-3517. Huis, weg en bouwland. In 1936 vernieuwing van artikel. Over op:

Prentbriefkaart met echte foto, gemaakt vanuit de toren van de hervormde kerk. Op de voorgrond de brugwachterswoning.
Kadastrale hulpkaart, anno 1941 (onderaan, dwars op de Parallelweg, is de brugwachterswoning ingetekend).

Legger 4793/12: In 1971 sloping.