De scheepswerf van P.W. Prangsma. Aan de oever voor het huis van de werf staat Pieter Wolter Prangsma met familie en kinderen (collectie: Zuiderzeemuseum).

Legger 538/55: Sectie A-1011. Veengrond. Eigendom van oud-minister mr. Herman van Sonsbeeck te Zwolle. In 1853 stichting en ontginning. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 15 juli 1854 (sectie A-1577).

Legger 538/72: Sectie A-1577. Huis en erf. In 1855 over op:
Legger 1324/32: Sectie A-1577. Huis en erf. Eigendom van oud-minister mr. Herman van Sonsbeeck te Zwolle. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2256/46: Nieuwe sectie L-955. Huis en erf. Eigendom van de erfgenamen van oud-minister mr. Herman van Sonsbeeck te Zwolle. In 1872 verkoop. Over op:
Legger 2080/73: Sectie L-955. Huis en erf. Eigendom van vervener Arend Berends te Avereest. In 1874 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 21 september 1874 (sectie L-1805).

Legger 2080/102: Nieuwe sectie L-1805. Huis en erf. Huisnr. R-106. In 1879 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2080/159: In 1882 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, februari 1882 (sectie L-2206).

Legger 2080/175: Nieuwe sectie L-2206. Huis, schuur en erf. In 1883 verval vrijdom. Over op:
Legger 2080/206: In 1894 boedelscheiding. Over op:
Legger 5181/31: Eigendom van Johanna Veningen, weduwe van Arend Berends te Avereest (en consorten). In 1894 verkoop. Over op:
Legger 4551/28: Eigendom van winkelier en vervener Albert Kleine Staarman en echtgenote Johanna Maria Fakkert. In 1896 gedeeltelijke sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1896 (sectie L-2206).

Legger 4551/40: In 1897 verkoop. Over op:
Legger 5436/4: Sectie L-2206. Huis en erf. Eigendom van Pieter Wolter Prangsma en van zoon Klaas Pieter Prangsma. In 1900 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1900 (sectie L-2965).

Legger 5436/5: Nieuwe sectie L-2965. Huis, schuur, erf, bouw- en weiland. In 1903 verval van vrijdom. Over op:
Legger 5436/7: In 1904 stichting. Over op:
Legger 5436/8: In 1905 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1905 (sectie L-2965).

Legger 5436/9: Idem. In 1923 boedelscheiding. Over op:
Legger 6877/6: Sectie L-2965. Huis, schuren en bouwland. Huisnr. P-39a. Eigendom van scheepstimmerman Pieter Wolter Prangsma en echtgenote Hendrikje Veurink. Zij zijn op 19 mei 1905 getrouwd te Heemse. In 1923 vernieuwd.

Provinciale Drentsche en Asser courant, 18 december 1934.

Over op:
Legger 6877/7: In 1941 verkoop wegens vertrek naar Ede. Over op:
Legger 11105/4: Sectie L-2965. Huis, schuren en bouwland. Eigendom van landbouwer Hendrik Mepschen en echtgenote Johanna van ’t Holt. Zij zijn op 22 februari 1924 getrouwd te Heemse. In 1942 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, april 1942 (sectie L-4526).

Legger 11105/5: Nieuwe sectie L-4526. Schuur, huis, bouw- weiland en veengrond. In 1951 stichting. Over op:
Legger 11105/6: Nieuwe sectie W-362. Huis, schuren, erf en grasland aan de Posthoornweg 10.