(Fotograaf: S. Peci, Borne, 26 april 2020).
Prentbriefkaart van de uit 1914 daterende Groninger boerderij aan de Lutterhoofdwijk.

Legger 2212/62: Sectie L-1615. Veengrond. Eigendom van vervener Luite Everts Wind en echtgenote Aaltje Meester. In 1874 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1874 (Sectie L-1802).

Legger 2212/75: Nieuwe sectie L-1802. Huis. Huisnr. R-90a. In 1879 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, augustus 1879 (sectie L-1960).

Legger 2212/90: Nieuwe sectie L-1960. Huis. Huisnr. R-90a. In 1883 verkoop. Over op:
Legger 4344/1: Sectie L-1960. Huis. Huisnr. R-90a. Eigendom van vervener Evert Wind Luiteszoon en echtgenote Jacoba Timmerman te De Krim. Zij zijn op 28 maart 1879 getrouwd te Heemse. In 1883 redres. Over op:
Legger 4344/5: Nieuwe sectie L-2351. Huis, schuren en erf in de Westerslagen. In 1888 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1888 (sectie L-2494).

Legger 4344/23: Nieuwe sectie L-2494. Huis, schuren en erf. In 1893 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 4344/29: In 1900 gedeeltelijke sloop, stichting en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1900 (sectie L-2958).

Legger 4344/103: Nieuwe sectie L-2958. Huis, schuren, erf en bouwland. In 1901 bijbouw. Over op:
Legger 4344/110: In 1902 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1902 (sectie L-2958).

Legger 4344/115: Sectie L-2958. Huis, schuren en bouwland. In 1903 verval vrijdom. Over op:
Legger 4344/128: In 1905 verval vrijdom. Over op:
Legger 4344/136: In 1908 verval vrijdom. Over op:
Legger 4344/142: In 1913 afgebroken schuur. Over op:
Legger 4344/160: Sectie L-2958. Huis en bouwland. In 1914 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan Evert Wind voor de afbraak van de oude en bouw van een nieuwe boerderij, naar een ontwerp van de architecten G. en W. Wierenga te Coevorden. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1914 (sectie L-2958).

Legger 4344/165: In 1915 verval vrijdom. Over op:
Legger 4344/166: Sectie L-2958. Huis, erf en bouwland. In 1916 verkoop. Over op:
Legger 7610/8: Sectie L-2958. Huis, erf en bouwland. Eigendom van landbouwer en koopman Hendrik Herman Wind te De Krim. In 1956 verkoop. Over op:
Legger 12860/7: Eigendom van landbouwer Peter Martinus Welles (geb. 05-10-1916) te Maashees. In 1957 verkoop. Over op:
Legger 12895/7: Eigendom van landbouwer Alphons Petrus Johannes Welles. In 1970 verkoop. Over op:
Legger 15572/7: Eigendom van landbouwer Hermanus Hendrikus Bosman en echtgenote Gerard Antonia Bosch. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 14 oktober 1976 (sectie W-565).

Legger 15572/14: Nieuwe sectie W-565. Huis, schuur, uitweg, bouwland en grasland aan de Posthoornweg. In 1975 stichting. Over op:
Legger 15572/16: In 1979 ingebracht in maatschap. Over op:
Legger 19527/1: Sectie W-565. Huis, schuren, garage, uitweg, bouwland en weiland. Eigendom van de maatschap H.H. Bosman en J.G.J. Bosman. In 1983 boedelscheiding. Over op:
Legger 23908/1: In 1983 ingebracht in maatschap. Over op:
Legger 23909/1: Eigendom van landbouwer J.G.J. Bosman en landbouwer M.M. Bosman.
Legger 25288/1: Sectie W-565. Huis, schuur, tuin, garage, uitweg, bouwland en weiland aan de Posthoornweg 38.