(Bron: Funda; Vrieling Makelaardij)

Legger 746/11: Sectie A-2448. Veengrond in de Vaste Oosterslagen. Eigendom van mr. Herman van Sonsbeeck, lid van de Raad van State, wonende te Den Haag. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2256/66: Nieuwe sectie L-1119. Huis en erf in de zgn. Oosterslagen. Eigendom van de erfgenamen van oud-minister mr. Herman van Sonsbeeck. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 3200/2: Sectie L-1119. Huis en erf in de zgn. Oosterslagen. Eigendom van vervener Arend Berends te Dedemsvaart en mede-eigenaren Berend Berends en Jan Daniel Ruys te Dedemsvaart. In 1875 over op:
Legger 3270/9: Sectie L-1119. Huis en erf. Eigendom van vervener Arend Berends te Dedemsvaart. Huisnr. R-87. Over op:
Legger 3270/15: In 1886 rectificatie boedelscheiding. Over op:
Legger 2080/216: Sectie L-1119. Huis en erf. Eigendom van vervener Arend Berends te Dedemsvaart. Huisnr. R-87. In 1894 boedelscheiding. Over op:
Legger 5181/3: Eigendom van Johanna Veningen, weduwe van Arend Berends te Dedemsvaart, en mede-eigenaren Bonne Berends en Roelof Berends. In 1894 verkoop. Over op:
Legger 3326/91: Eigendom van landbouwer en vervener Geert Hendrik Juurlink. Huisnr. R-87. In 1899 verkoop. Over op:
Legger 5644/1: Eigendom van landbouwer Willem Salomons Hzn. In 1901 herbouw. Over op:
Legger 5644/10: Sectie L-1119. Huis en erf. In 1902 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1902 (sectie L-3041).

Legger 5644/11: Nieuwe sectie L-3041. Huis en bouwland. In 1903 verval van vrijdom. Over op:
Legger 5644/12: In 1906 stichting. Over op:
Legger 5644/14: Sectie L-3041. Huis, bouwland en huis. In 1907 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1907 (sectie L-3393).

Legger 5644/15: Nieuwe sectie L-3393. Huis, schuur en bouwland. In 1930 verval van vrijdom. Over op:
Legger 5644/19: In 1935 stichting. Over op:
Legger 5644/23: Sectie L-3393. Huis, schuren en bouwland. In 1947 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 5644/28: In 1949 boedelscheiding. Over op:
Legger 11920/7: Eigendom van Annechien Theisens, weduwe van Willem Salomons. In 1962 boedelscheiding. Over op:
Legger 13574/6: Eigendom van landbouwer Hendrik Salomons (geb. 18-04-1902) en echtgenote Ettje Oosterhoff. In 1968 verbouw. Over op:
Legger 13574/8: In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, 3 september 1968 (sectie W-573).

Legger 13754/11: Nieuwe sectie W-573. Huis, schuren, gras- en bouwland aan de Posthoornweg 48. In 1973 verkoop enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1973 (sectie W-707).

Legger 16531/3: Nieuwe sectie W-707. Eigendom van landbouwer Henderikus Salomons Hzn. Vruchtgebruikers: Hendrik Salomons en Ettje Oosterhoff.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 2001 (sectie W-1789).