Legger 5572/16: Sectie L-3272. Schuur en bouwland. In 1922 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1922 (sectie L-4032).

In 1922 verleende de gemeente Ambt Hardenberg een vergunning aan Willem Berg voor de bouw van een woonhuis op het kadastraal perceel sectie L-3272.

Kadastrale hulpkaart, maart 1923 (sectie L-4032).

Legger 5572/42: Nieuwe sectie L-4032. Huis, schuur en bouwland. In 1923 stichting. Over op:
Legger 5572/43: In 1923 verval vrijdom. Over op:
Legger 5572/44: In 1929 boedelscheiding. Over op:
Legger 9560/2: Sectie L-4032. Huis, schuur en bouwland. Eigendom van landeigenaar Willem Berg en echtgenote Wilhelmina Immelina van der Bent te De Krim. In 1932 verval vrijdom. Over op:
Legger 9560/7: In 1958 oprichting vennootschap. Over op:
Legger 13067/4: Sectie L-4032. Huis, schuur, bouw- en weiland. Eigendom van de V.O.F. W. Berg & Zn te De Krim. In 1968 wijzigde het adres Slagharen R-130 in Posthoornweg 37 te De Krim. In datzelfde jaar verkoop enz. Over op:
Legger 9560/4: Eigendom van landbouwer Johannes Berg en echtgenote Hildegard Else Lydia Tegtmeier. Zij zijn op 11 februari 1961 getrouwd te F├╝hlen. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op
Legger 15052/7: Nieuwe sectie W-575. Twee huizen, schuur, gras- en bouwland aan de Posthoornweg. In 1972 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 17 december 1971 (sectie W-634).

Legger 15052/8: Nieuwe sectie W-634. Twee huizen, schuren en erf aan de Posthoornweg 37. In 1972 sloping. Over op:
Legger 15052/12: Sectie W-634. Huis, schuren en erf. In 1978 wijzigde het adres Posthoornweg 37 in Posthoornweg 60. In 1983 verkoop. Over op:
Legger 23898/1: Sectie W-634. Huis, erf en schuren aan de Posthoornweg 60. Eigendom van G.J.J. Bosman en echtgneote J. Mepschen.