Nabij de boerderij ‘de Kiefterij’ van Hendrik Hamhuis en Egberdina Waterink te Heemse A-193 (fotograaf: ds. E.J. Loor, Heemse).

Bij de aanvang van het kadaster, in 1832, werd deze huisplaats geregistreerd als sectie B-611 op legger 364b, ten name van landbouwer Hendrik Vedelaar. Het wordt dan nog niet met naam aangeduid op de kaart.

Fragment van oorspronkelijk kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie B-611)

Legger 364b/2: Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Vedelaar. In 1835 ruiling. Over op:
Legger 62/32: Eigendom van vrederechter Jan Bruins.

De naam komen voor het eerst tegen in het archief van notaris Willem Swam uit Gramsbergen. Deze begon op 2 december 1854 met de eerste inzate van de openbare veiling van vastgoed, op verzoek van landeigenaar Jan Bruins te Heemse. Het eerste te veilen kavel betrof een huis en erf, de Kiefterij genaamd, met deszelfs grond en wheere, staande en gelegen te Heemse, sectie B-611. Op 13 december vond de definitieve veiling plaats. Daarbij werd het kavel in combinatie met kavel 2 (de omliggende tuingrond) voor 820 gulden gemijnd door timmerman Albert Hamhuis (aktenr. 2212 en 2215).

Legger 1236/1: Eigendom van timmerman Hendrik Hamhuis. Huisnr. Heemse A-111. Hendrik Hamhuis trouwde op 31 juli 1856 te Ambt Hardenberg (gemeentehuis Heemse) met Hendrika Slotman.

Fragment van aanvullend kadastraal minuutplan anno 1880 (sectie B-611)

In 1898 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1899 (sectie B-5983).

Legger 1236/18: Nieuwe sectie B-5983. Huis, schuur en gaardengrond. In 1911 boedelscheiding. Over op:
Legger 7085/11: Eigendom van landbouwer Hendrik Hamhuis Hzn. en echtgenote Bertha Waterink. Vruchtgebruiker: Hendrik Hamhuis senior. In 1914 successie. Over op:
Legger 5815/20: Eigendom van landbouwer Hendrik Hamhuis Hzn. In 1916 vernieuwd. Over op:
Legger 5815/22: In 1926 sloop en opbouw. Over op:
Legger 5815/23: Sectie B-5983. Huis, schuren en gaardengrond.

In 1941 verleende de gemeente vergunning voor het verplaatsen van een kippenhok en hooischuur. In 1945 splitsing en redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1945 (sectie B-7540).

Legger 5815/27: Nieuwe sectie B-7540. Huis, tuin, bouwland en schuren. In 1946 hermeting en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1946 (sectie O-409).

Legger 5815/34: Nieuwe sectie O-409. Huis, tuin, bouw-, wei- en grasland en schuren.

Hendrik Hamhuis overleed op 22 maart 1949. Zijn vrouw, Bertha Waterink, was al op 18 december 1932 gestorven. De eigendom van de Kiefterij ging over op zoon Hendrik Waterink en schoondochter Egberdina Waterink. Zij waren op 2 juni 1927 getrouwd te Ambt Hardenberg. Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter: Hendrik en Bertha.

In 1950 wijzigde het adres Heemse A-159 in Heemse A-193.
In 1967 wijzigde het adres Heemse A-193 in Hessenweg 18.
In 1968 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de bouw van een vervangende boerderij.

Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie O-409).

In 1971 wijzigde het adres Hessenweg 18 in Esdwarsweg 3.

Kadastrale hulpkaart, september 1977 (sectie O-409)
Kadastrale hulpkaart, augustus 1980 (sectie O-409).
Kadastrale hulpkaart, 21 augustus 1981 (sectie O-1963).
Luchtfoto, anno 2020.