Op het kerkhof achter de N.H. kerk in Lutten liggen vier oorlogsgraven van het Gemenebest. De bemanning van een Whitley V-bommenwerper, behorend tot het 10de squadron van de Royal Air Force, is omgekomen op 6 juli 1941.

Op de avond van 5 juli 1941 om 22.46 uur waren ze met hun vliegtuig opgestegen van de R.A.F.-basis Leeming, iets ten oosten van Northallerton in Engeland. Ze maakten deel uit van een luchtvloot van in totaal 94 bommenwerpers die een aanval zou uitvoeren op de Duitse stad Münster. Alle toestellen zouden na een geslaagde actie terugkeren, behalve deze Whitley V, gekenmerkt Z.6793.

Om even na middernacht, om 00.56 uur stortte deze neer op het land van Salomons bij De Krim | Schuinesloot, nadat het toestel door een Duitse nachtjager was aangevallen. Alle inzittenden kwamen daarbij om. In eerste instantie werden drie lichamen geborgen die op de achtste juli met enig militair ceremonieel van Duitse zijde op het kerkhof in Lutten werden begraven in aanwezigheid van gemeentelijke autoriteiten en de beide predikanten, waarbij ds. Theunissen een bijbelgedeelte las en voorging in gebed. De vierde inzittende, sergeant Jordan, werd pas in de middag van 11 juli gevonden en diezelfde avond, om 22.55 uur, naast zijn kameraden begraven, weer in aanwezigheid van de beide burgemeesters van Hardenberg en Gramsbergen, en de beide predikanten. De graven zouden in de loop van de oorlogsjaren gemarkeerd worden door houten kruisen met daarop de namen en registratienummers. Na de oorlog, in het begin van de jaren ’50, zorgden de Imperial War Graves en het toenmalige Ministerie van Oorlog voor een meer duurzame en monumentaler aanleg met stenen.

Het betreft de graven van:
Flight Sergeant (wireless operator en air gunner) Robert Inglis Hugh Aird, 968113, 21 jaar. Op zijn grafsteen staat: I leave the world – without a tear – save for the friends – I hold so dear.

Pilot Officer (Pilot) Robert Goulding, 85265, 21 jaar. Op zijn grafsteen staat: A beautiful young live – so nobly given.

Sergeant (W.Op. / Air Gnr.) Roy Harold Jordan, 1253067, 21 jaar. Op zijn grafsteen staat: At the going down of the sun – and in the morning – we think of you – Mom, Dad, Jim and Peg.
Sergeant (Pilot) Duncan Morrison, 779002, 26 jaar, afkomstig uit Zuid-Afrika.


Op dinsdag 6 oktober 1942 omstreeks 23.30 uur is te Schuinesloot een vliegtuig neergestort op het bouwland | aardappelland van Hendrik Euverman, gelegen aan de Troostenwijk. Het vliegtuig is neergestort even nadat van te voren een luchtgevecht had plaatsgehad.
Bij het vliegtuig lagen vijf lijken verspreid, van de bij het vliegtuig behorende bemanning. Deze waren deels totaal verminkt en deels totaal verkoold. Op één van deze lijken is een metalen plaatje gevonden, waarop stond: G. Slater, I-287890. Op de anderen is geen herkenningsplaatje gevonden. Deze lijken droegen, voor zover kon worden nagegaan, het uniform zoals die door Engelse vliegers worden gedragen.
Het neergestorte vliegtuig was totaal vernield. Verschillende brokstukken daarvan lagen verspreid binnen een cirkelomtrek van vierhonderd à vijfhonderd meter vanaf dat vliegtuig. Het vliegtuig was ten dele zodanig verbrand en vernield, dat herkenning omtrent soort en type niet mogelijk was.
Het werd bewaakt door Duitse militairen van de luchtwachtpost Ane, gemeente Gramsbergen. Nadat de lijken waren vrijgegeven, zijn deze op woensdag 7 oktober 1942 omstreeks 15.00 uur in de daarvoor bestemde kisten gedaan en vervoerd naar de begraafplaats te Hardenberg en op donderdag 8 oktober te 13.30 uur aldaar begraven.
Op de graven van deze omgekomen Engelse vliegeniers stond aanvankelijk een groot kruis met de tekst:

‘Hier rusten de engelse vliegeniers G. Slater en 4 onbekenden, gevallen 6 oktober 1942 in Slagharen’.

Ook hier werd ruimte gelaten om eventueel later namen toe te kunnen voegen.  

In Memoriam

GEOFFREY SLATER

Sergeant 1287890 Air Bomber 75 Sqdn., Royal Air Force Volunteer Reserve

“Tis sweet to remember, one so dear; though absent from us, he is always near”

zoon van Harold en Ivy Marie Slater, uit Sheffield, gesneuveld op 6 oktober 1942 te Slagharen, begraven op 8 oktober te Hardenberg, 22 jaar oud.