Twaalf jaar geleden alweer ontvingen we van mw. Vegter-Hutten uit Appingedam (een van onze volgers en donateurs) kopieën van een oude brief van haar moeder. Haar moeder had in 1911, toen ze twaalf jaar oud was, een schoolreisje gemaakt, met de stoomtrein, van Hardenberg naar Arnhem vice-versa.

Hermina Johanna Baarslag was geboren in 1899 in Stad Hardenberg als dochter van Gerrit Jan Baarslag en Dedrieka van Faassen. Ze trouwde in 1922 met timmerman Jan Hutten uit Radewijk en woonde haar hele leven aan de Hoogenweg, alwaar ze in 1979 overleed.

Persoonskaart van Hermina Johanna Baarslag.

Ons schoolreisje naar Arnhem
In het jaar 1911 hebben wij geld opgespaard om een reisje te maken. De onderwijzer zei dat wij dinsdag naar Arnhem gingen. Wij moesten om half zeven bij de school zijn en toen gaf de onderwijzer ons een papieren beekertje. Om zeven uur moesten wij met de trein. Eerst gingen wij langs Brucht. Daar was niet veel te zien. Toen gingen wij langs Bergentheim. Daar was ook niet veel te zien, maar er was toch nog een turfstrooiselfabriek. Toen kwamen wij langs Mariënberg. Daar ging een lijn naar Almelo. Toen wij Mariënberg voorbij waren, kwamen wij langs Beerze. Daar was veel heide en bosschen. In Junne was ook veel heide. Daar kwamen wij in Ommen. Daar was ook niet veel te zien. Toen kwamen wij in Rechteren en daarna gingen wij naar Zwolle. Daar moesten wij drie kwartier wachten. Daar stapten wij in de trein en gingen naar Arnhem. Daar gingen wij langs Olst en Wijhe. Daar waren vele boomgaarden. Toen kwamen wij langs Deventer en Zutfen. Daar waren al mooie filaas en veel volk bij het station en daar riep een man Deventersche koek. Eindelijk kwamen wij in Arnhem.

Prentbriefkaart van de Walburgsstraat in Arnhem (anno 1904).
Prentbriefkaart van de Groote Markt te Arnhem.
Prentbriefkaart van het Velperplein, met een paardentram (anno 1904).

Eerst gingen wij een beetje wandelen. Toen kregen wij een glas melk en een brootje met kaas. Wij gingen met een stoomtram naar Oosterbeek. Op de Westerboude (Westerbouwing) hebben wij een gierpont gezien met drie bootjes erachter. Daar hebben wij ook een glas limonade gehad. Daar was ook een muziek en vele andere dingen. Daarna gingen wij met de stoomtram weer terug naar Arnhem. Toen gingen wij de stad eens doorgewandelt. Daar waren groote winkels. Een poosje later hebben we met de electrische trem de stad door geweest. Daarna gingen wij naar het folk kosthuisen. Daar kegen wij warm eten. Toen zijn wij lopent naar Zonsbeek gegaan. Daar hebben wij een waterval gezien en toen hebben we in een grot geweest. Toen zijn wij weer naar Arnhem toe gelopen en zijn wij naar het station gegaan.

Prentbriefkaart van waterval Sonsbeek te Arnhem (anno 1900).

Daar waren ook nog andere onderwijzers met kinderen uit Groningen. De trein was gereed en wij stapten in. Toen wij weer naar Hardenberg teruggingen, moesten wij eerst in Zwolle een uur wachten en toen zijn wij de stad eens ingegaan. Daar hebben wij ook een paardetrem gezien. Toen wij weer bij het station waren, hebben we even gewacht en toen zijn wij in de trein gestapt. Toen gingen wij naar Hardenberg terug. Toen we aankwamen stond de muziek aan het station. Toen zijn wij twee aan twee tot de meester zijn huis gegaan. Toen hebben wij de meester bedankt en zijn toen naar huis gegaan. Toen ik in huis kwam, heb ik mij gauw uitgekleed en ben naar bed gegaan. Wij hebben een pleizierigen dag gehad. H.J. Baarslag.