WIE ZIJN WIJ

  • Rieks Bulthuis – Heemse (voorzitter)
  • Erwin Wolbink – Borne (secretaris / webredacteur)
  • Arnoud Pullen – Baalderveld (penningmeester)
  • Jaap van Riemsdijk – Amsterdam (locosecretaris)
  • Dinah Hesselink-Zweers – Baalderveld (webredacteur)

WAT DOEN WIJ

We zijn een kleine organisatie die zich vrijwillig inzet voor het behoud en de ontsluiting van de geschiedenis van de regio Hardenberg. De stichting is voortgekomen uit de voormalige Oudheidkamer Hardenberg. We publiceren in gedrukte vorm, maar ook online op deze website. Verder is Facebook ons medium om u te bereiken.

U kunt bijdragen door donateur te worden of door een vrije gift.


KVK 05081706 | BANKNUMMER NL55 RABO 0199 1950 64 | RSIN 815837586


BESTUURSSTUKKEN