Boeken, uitgegeven door de Stichting Historische Projecten:

 • “Monumenten in de gemeente Hardenberg” door E. Wolbink en A.C.A. Pullen; druk: “OLBO Thuis in alle Media”, Hardenberg (anno 2008), 511 pag.
 • “Toen geluk nog heel gewoon was…” (deel 1) door E. Wolbink en A.C.A. Pullen; uitgever: OLBO, Hardenberg (anno 2009), 80 pag.
 • “Toen geluk nog heel gewoon was…” (deel 2) door E. Wolbink en A.C.A. Pullen; uitgever: OLBO, Hardenberg (anno 2010), 80 pag.
 • “Hardenberg op de Kaart, 1900-1965” door E. Wolbink en A.C.A. Pullen; druk: OLBO, Hardenberg (anno 2015), 238 pag.
 • “Beschrijving der oudheid, oorsprong, gestichten en verdere merkwaardigheden, alsmede der rechten, voorrechten, vrijheden enz. van de stad Hardenbergh” door Jacobus van Riemsdijk (anno 1790), bezorgd door D. Hesselink-Zweers en E. Wolbink (anno 2017), 202 pag.

Boeken, in bezit van de Stichting Historische Projecten:

 • “Stads willekoer van Ommen” door mr. H.W. Jordens (anno 1854), 41 pag.
 • “De opkomst van de Nederlandsche Republiek” door John Lothrop Motley; uit het Engelsch vertaald onder toezigt van dr. R.C. Bakhuizen van den Brink; eerste deel; uitgever: W.P. van Stockum, ‘s-Gravenhage (anno 1861), 368 pag.
 • “Geschiedenis des Nederlandschen Volks”, een handboek voor het onderwijs en zelf-onderricht, door W.J. Hofdijk; uitgever: C. van Helden, Amsterdam (anno 1866), 328 pag.
 • “De kinderen van den buitenman; een schoolboekje bevattende korte lessen over Landhuishouding” door H. Baarschers, onderwijzer te Hardenberg; 1e stukje; uitgever: W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, derde druk (anno 1867), 64 pag.
 • “Da Costa’s Kompleete Dichtwerken”, uitgegeven door J.P. Hasebroek; A.W. Suithoff, Leiden (anno 1870), met voorin het geschreven reglement voor de bibliotheek der jongelingsvereeniging Pred. 12:1a te De Krim
 • “Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten, eerste deel, achtste stuk, Stadregt van Ommen” door A. Telting; uitgever: erven J.J. Tijl, Zwolle (anno 1887), 58 pag.
 • “Overijsselsche Vertellingen” door ds. Pieter Heering, met 3 teekeningen van Israëls; uitgever: E.J. Brill, Leiden, 3e druk (anno 1893); 258 pag.
 • “De Dedemsvaart” door jhr. L.F. Teixeira de Mattos, met een voorwoord van A. Déking Dura; uitgegeven voor rekening der Staten van Overijssel; uitgever: de erven J.J. Tijl, Zwolle (anno 1903), met bijbehorend kaartenboek (991 pag.)
 • “Protokoll der 63. Sitzung der Central-Moor-Commission vom 7. bis 10. Juli 1909”; uitgever: Die Post, Berlijn (anno 1910), 60 pag.
 • “Beschrijving van Ommen”, met voorwoord van burgemeester C.E.W. Nering Bögel; druk: erven J.J. Tijl, Zwolle (anno 1924), 73 pag.
 • “Stadregt van Hardenberg en Stadregt van Diepenheim”, eerste deel, 16e druk; uitgave van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis; druk: N.V. Deventer Boek- en Steendrukkerij vroeger Firma J. de Lange (anno 1925); 28 pag.
 • “De verbeteering der Overijsselsche Vecht” door J.Th. Westhoff (anno 1926), kopie, 38 pag.
 • “De oude archieven van Ommen” door jhr. mr. D.P.M. Graswinckel en mr. A. Haga; overdruk uit de verslagen omtrent ’s rijks oude archieven (anno 1927), 71 pag.
 • “Mooi Twenthe”, geïllustreerde gids met elf rijwieltochten, een autotocht, afstandstabllen, lijst van hotels en pensions, ledenlijst en kaart van rijwielpaden; uitgave van den Bond voor Vreemdelingenverkeer in Twenthe; druk: “J. Over & Zoon”, Borne (anno 1930); 159 pag.
 • “N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen te Bergentheim, 1835-1935” (anno 1935), 27 pag.
 • “Het Overijsselsche geslacht Van Laer” (anno 1940)
 • “Het Overijsselsche geslacht Van Laer” (luxe gebonden uitgave, handgeschreven, met illustraties), aangeboden aan de gemeente Ommen als eigenaar van de oude havezate door de samensteller mr. J.H. van Laer te ‘s-Gravenhage (anno 1943)
 • “De Nederlanden en de kruistochten” door mr. H. Hardenberg; uitgever: P.N. van Kampen en Zoon N.V., Amsterdam; tweede herziene en vermeerderde druk (anno 1944), 260 pag.
 • “Losse Flitsen” door Roel de Vries (R. Bakker) (anno 1946), 24 pag.
 • “Nederland gedenk!”; gedenkboek van het Nederlandsche concentratiekamp “Erika” te Ommen, met voorwoord van drs. L. de Jong; uitgever: Seinen te De Krim voor het “Erika”-Trio (anno 1946), 208 pag.
 • “Veldwachter van Laar; historisch verhaal van een veldwachter van Stad Hardenberg” door WEHA; uitgever: drukkerij Seinen, De Krim (anno 1959), 272 pag.
 • “De grenzen van Overijssel en van de Overijsselse gemeenten van 1807 (1811) – 1842” door F.M. Hendriks (hoofdarchivist Rijksarchief); de uitgave is tot stand gekomen met steun van het Provinciaal Bestuur van Overijssel en de “Stichting Edwina van Heek”; druk: “Jan de Lange” n.v., Deventer (anno 1960); 42 pag.
 • “De geschiedenis van Hardenberg” door B.J. Graatsma; drukkerij en uitgeverij: A. Kremer, Hardenberg (anno 1962), 32 pag.
 • “De dichteres van Heemse”, Clara Feyoena van Raesfelt-van Sytzama (1729-1807) door W. Veldsink; uitgever: Kremer, Hardenberg (anno 1962)
 • “Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht”, 4e bundel IJsselakademie; uitgever: Waanders, Zwolle, 128 pag.
 • “Nederland in vroeger tijd; 18e-eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland; deel XXXII Overijssel”; uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel (anno 1966), 224 pag.
 • “Hardenberg in oude ansichten” door G. Kuipers en E.J. Loor; uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel (anno 1969), 80 pag.
 • “School met den Bijbel, 100 jaar”, een eeuw christelijk nationaal schoolonderwijs te Hardenberg, door D. Roosjen; druk: Seinen’s Grafische Bedrijven (anno 1970), 56 pag.
 • “Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt, achtste deel, Overijssel” door J. Kuyper; uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel (anno 1971)
 • “Rond de Heemser toren”; de geschiedenis van Heemse, het oudste kerspel van Overijssel, door W. Veldsink; uitgever: Seinen’s Grafische Bedrijven, De Krim – Hardenberg (anno 1974), 139 pag.
 • “Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten” door A.I.J.M. Schellart; uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel (anno 1974), 76 pag.
 • “Gramsbergen en de Krim in oude ansichten” door J. van Hout, burgemeester van Gramsbergen; uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel (anno 1975), 76 pag.
 • “Frits de Zwerver; twaalf jaar strijd tegen de Nazi-terreur” door J. Hof; uitgever: Omniboek, Den Haag, 2e druk (anno 1976), 269 pag.
 • “Mensen als wij” door F. van der Hooning; uitgever: Seinen’s Grafische Bedrijven te De Krim – Hardenberg (anno 1976), 198 pag.
 • “Groot Galilea in Zybbekeloe”, de geschiedenis van het middeleeuwse klooster Sibculo, door G. van Haaff; uitgever: Seinen De Krim – Hardenberg (anno 1977), 110 pag.
 • “Hardenberg in fotovlucht”; uitgever: gemeente Hardenberg, bureau voorlichting (anno 1977)
 • “De hervormde kerk van Heemse”; een verslag van de historische ontwikkeling en de restauratie van het gebouw; uitgegeven door de kerkvoogdij der hervormde gemeente van Heemse (anno 1978)
 • “De stad op de berg”; de doleantie in Hardenberg, dec. 1887 – jan. 1888, door ds. J.J. Wildeboer; uitgever: J. Boersma B.V., Enschede (anno 1978), 50 pag.
 • “Een herder van Heemse”, over ds. E.J. Loor, samengesteld en uitgegeven door W. Seinen, Hardenberg (anno 1978)
 • “Gramsbergen, waar de Vecht ons land binnenstroomt”, door G.F. van der Hulst; uitgever: Seinen’s Grafische Bedrijven, De Krim – Hardenberg (anno 1967); tweede druk (1979), 128 pag.
 • “De Oude Kerk van Borne” door J. Grootenboer; uitgever: gemeente Borne (anno 1979)
 • “Saksers onder het Duitse juk”, herinneringen uit de oorlogsperiode 1940-1945 in Noordoost Overijssel, door F.J. Luisman; uitgever: Seinen’s Grafische Bedrijven, De Krim – Hardenberg (anno 1980), 168 pag.
 • “Die lange morgen in mei; 10 mei 1940” door ir. H. Brand; uitgeverij Boom-Pers, Meppel (anno 1980), 237 pag.
 • “Het danklied van Clara Feyoena” door F. van der Hooning; uitgever: Kok, Kampen (anno 1981)
 • “De havezaten in Salland en hun bewoners” door jhr. A.J. Gevers en A.J. Mensema; uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (1958-1983); uitgever: Canaletto, Alphen aan den Rijn (anno 1983)
 • “Heemse, bezet en bevrijd”; oorlogsherinneringen van een Heemser jongen, door ds. J. Slotman (anno 1984) (tweede druk), 48 pag.
 • “Hier in het stille veld”, 150 jaar hervormde gemeente te Dedemsvaart door J. Drent; uitgave van boekhandel Rooseboom te Dedemsvaart; druk: In de Roos, Dedemsvaart (anno 1984); 199 pag.
 • “Langs de Dedemsvaart”, uitgegeven ter gelegenheid van de 16e viswedstrijd tussen Parlement en Pers op 21 augustus in Ponypark Slagharen; druk: Seinen’s Grafische Bedrijven, De Krim – Hardenberg (anno 1984), 48 pag.
 • “600 jaar Bergentheim” door H.J. Hilberink; uitgever: Seinen’s Grafische Bedrijven, De Krim – Hardenberg (anno 1985), 76 pag.
 • “Borne , historie en volksverhalen”; uitgave van de Vriendenkring van het Bussemakerhuis te Borne (anno 1987), 96 pag.
 • “Vijf eeuwen Slingenbergh” door H.J. Slingenbergh; uitgever: Seinen’s Grafische Bedrijven, De Krim – Hardenberg (anno 1989), 91 pag.
 • “Inventaris op de archieven van Erven Leemgraven te Gramsbergen, 1493-1963 en Waterink te Bergentheim, 1699-1954” door C.Z. Halfman; uitgever: Rijksarchief Overijssel (anno 1989), 95 pag.
 • “Van Rabbi Eliezer ben Menachem tot Israel Emanuelplein”; sporen van 250 jaar joods leven in Hardenberg, door M.A. Huyser-Verhoef (anno 1989), 84 pag.
 • “Heemse, hof-, bosch- en veldzang in vier zangen” (anno 1783), door Clara Feyoena van Raesfelt-van Sytzama; heruitgave met inleiding en aantekeningen door K. Oosterkamp; uitgever: Historische Vereniging Hardenberg en omgeving; druk: Seinen’s Grafische Bedrijven, De Krim – Hardenberg (anno 1990)
 • “Bekijk het van beide kanten / Von beiden seiten betrachten”; uitgever: Stichting Heemkundegroepen Twente / Oost-Salland; druk: FEBO Druk B.V., Enschede (anno 1992), 320 pag.
 • “75 jaar christelijke nationale basisschool ’t Kompas te Radewijk (1917-1992)”, samengesteld door P. Hoogeveen; druk: Seinen’s Grafische Bedrijven, De Krim (anno 1992), 104 pag.
 • “Rondom de Vecht”; historische bijdragen uit Noord-oost Overijssel, door R. Gritter en H.R. Slotman; uitgever: Omroep Hardenberg (anno 1993), 80 pag.
 • “75 jaar christelijke boeren- en tuindersbond in Overijssel” door G.J. Iemhoff uit Radewijk; uitgever: Kok, Kampen (anno 1994), 96 pag.
 • “De havezaten in Twente en hun bewoners” door jhr. A.J. Gevers en A.J. Mensema; uitgever: Waanders, Zwolle (anno 1995), 543 pag.
 • “Rondom den Herdenbergh, 1940-1945”; een speciale uitgave van de Historische Vereniging Hardenberg (anno 1995), 174 pag.
 • “Kadastrale Atlas 1832, Ambt Hardenberg / Stad Hardenberg”, incl. bijbehorende kaartenmap; uitgever: Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832, Zwolle; druk: Waanders, Zwolle (anno 1996), 248 pag.
 • “De vijf concentratiekampen in Nederland, 1940-1945”, II Het vergeten hoofdstuk, met o.a. concentratiekamp “Erika” te Ommen door B. Heyl; uitgever: ServicePost B.V., Nieuwerkerk a/d IJssel (anno 1998), 229 pag.
 • “Hervormde kerk van Hardenberg, 1848-1998” door C. Lina (anno 1998), 48 pag.
 • “Het Vechtdal overstroomd”; uitgeverij Frank Uijlenbroek en Seinen Grafisch Bedrijf (anno 1998), 48 pag.
 • “De Dedemsvaart, zijn stad, streek en dorpen, in de 20e eeuw” door G. Varwijk; druk: Waanders, Zwolle; uitgever: B. Rooseboom, Dedemsvaart (anno 1998), 210 pag.
 • “Wijkend Verleden”; oude, historische en nog bestaande turfwijken en vaarten in de gemeente Avereest, door H.D.J. Krikke en mr.drs. W. Visscher; uitgever: Historische Vereniging Avereest (anno 1999), 160 pag.
 • “Tot ziens in vrij Mokum”, brieven van Flip Slier uit werkkamp Molengoot bij Hardenberg (april 1942 – oktober 1942) door E. Verhey; uitgever: Minerva, Oudewater (anno 1999), 93 pag.
 • “Het Boek van Roke”, de geschiedenis van Radewijk en haar bewoners, door E. Wolbink, J. Woertel, J. Woertel-van der Veen, J. Vergouwen, H.J. Lansink en G. Jonkhans-Kampman; uitgever: Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving; druk: OLBO, Hardenberg (anno 1999), 260 pag.
 • “De chronologie van Roke; zeven eeuwen geschiedenis van Radewijk op schrift” (deel 2 van “Het Boek van Roke”) door E. Wolbink; uitgever: Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving; druk: OLBO, Hardenberg (anno 1999), 215 pag.
 • “Omtrent de Vechtlanden”, waterschapsgeschiedenis in Noordoost Overijssel, door W. Coster; uitgever: Waanders, Zwolle (anno 1999), 160 pag.
 • “De Ridderschap van Overijssel (le Métier du Noble)”, door A.J. Mensema, Js. Mooijweer en J.C. Streng; uitgever: Waanders, Zwolle (anno 2000), 152 pag.
 • “Old Ni-js”, herinneringen verzameld naar aanleiding van 750 jaar Sibculo, onder eindredactie van B. Bakhuis (anno 2003), 68 pag.
 • “Van Riemsdijk, een notabel geslacht te Hardenberg; de rijke geschiedenis van driehonderd jaar regentschap”; brochure bij de tentoonstelling in het museum te Hardenberg (anno 2004)
 • “De Nederlandsche Arbeidsdienst 1940-1945”, ontstaan, opkomst en ondergang, door Willem F. van Breen; uitgever: Walburg Pers (anno 2004), 471 pag.
 • “Welgelegen, ‘des schrijvers huize'” door H.H. Bulthuis, A.C.A. Pullen, A. de Roo en E. Wolbink; druk: OLBO, Hardenberg; uitgever: Vechtstede Notarissen, Hardenberg (anno 2005), 176 pag.
 • “Repertorium van de stadsrechten in Nederland” door J.C.M. Cox; Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht; uitgever: VNG, Den Haag (anno 2005), 302 pag.
 • “Tennisvereniging TOGO Hardenberg, 75 jaar; een historisch moment in de geschiedenis van Hardenberg”, door M. Mulder; druk: D&P Offset, Dedemsvaart (anno 2005), 87 pag.
 • “Joodse werkkampen Balderhaar en Kloosterhaar; Ik stond erbij… en keer ernaar…”; uitgever: Werkgroep Joodse Werkkampen Balderhaar en Kloosterhaar; drukker: Uitslag, Vroomshoop (anno 2005), 21 pag.
 • “Amsterdam 366 dagen” door M. Hageman, M. Harlaar en R. Hengeveld; Stadsarchief Amsterdam en Uitgeverij THOTH Bussum (anno 2006), ca. 370 pag.
 • “Compendium van het Overijssels recht vóór 1811” door E.D. Eijken, bezorgd door P. Brood en Js. Mooijweer; uitgever: IJsselacademie (anno 2007), 656 pag.
 • “Schadeatlas archieven; hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie” door P. van der Most, P. Defize en J. Havermans onder redactie van E. van der Doe; Metamorfoze (anno 2007), 136 pag.
 • “Sporen van Clara Feyoena, 1729-1807”; gedenkschrift – herinneringen aan deze Vrouwe van Heemse ter gelegenheid van haar 200ste sterfdag, door K. Oosterkamp; uitgever: Stichting Oud Heemse (anno 2007); 21 pag.
 • “Moderne devoten in monnikspij – klooster en colligatie van Sibculo 1406-1580)” door R. van Dijk, M. Vonk en T. Hendrikman; uitgave: IJsselacademie, Kampen (anno 2007), 408 pag.
 • “J.H. van Heek (1873-1957), kunst, katoen en kastelen” door W.H. Nijhof; uitgever: Waanders, Zwolle (anno 2008), 606 pag.
 • “Bonje in Borne”, de verwikkelingen rond de bouw van de nieuwe Stephanuskerk (1885-1888) door H. Gloerich; uitgever: Heemkundevereniging Bussemakerhuis Borne (anno 2008), 184 pag.
 • “Amsterdam 365 stadsgezichten” door C. Denninger; Amsterdams Historisch Museum en Uitgeverij THOTH Bussum (anno 2008), ca. 370 pag.
 • “De Oorlogsvlag; een indrukwekkend document over gewapend verzet, sabotage en spionage in de Tweede Wereldoorlog met als uitvalsbasis Noordoost-Overijssel en Zuid-Drenthe” door J. van Weerden (alias Wim van Buren); uitgever: Heijink, Hardenberg (anno 2008), 408 pag.
 • “Overijssel in Kleur 1938-1970; het dagelijks leven in steden, dorpen en buurtschappen” door P. Leeuwen i.s.m. het Historisch Centrum Overijssel (anno 2008), 160 pag.
 • “De grote brand van Hardenberg, 8 mei 1708”, bewerkte heruitgave van het in 1966 door K. Jongsma geschreven en door A. Kremer uitgegeven boekje; gebracht door E. Wolbink en A.C.A. Pullen; druk: OLBO, Hardenberg uitgever: Heijink, Hardenberg (anno 2008), 29 pag.
 • “Honderd jaar Handelsvereniging Hardenberg, 1909-2009” door K. Oosterkamp in opdracht van de Handelsvereniging Hardenberg en in samenwerking met de Historische Vereniging Hardenberg; Uitgever: Boekhandel Heijink, Hardenberg (anno 2009), 143 pag.
 • “Van Borghende tot Borne”; een overzicht van de Bornse geschiedenis door M. Thiehatten; uitgever: Heemkundevereniging Bussemakerhuis Borne (anno 2009), 120 pag.
 • “Van Ittersum; Kroniek van een Overijssels adellijk geslacht” door jhr. A.J. Gevers en A.J. Mensema; uitgever: Waanders, Zwolle (anno 2009)
 • “Mensen in het Vechtdal” door G.J. Hesselink; uitgever: Boekhandel Heijink, Hardenberg (anno 2011), 81 pag.
 • “Rondom Veldwijk in Tubbergen”, verhalen over een molen, een herenhuis, een burgemeester en een notaris, door J.H. Wigger; uitgever: Stichting Heemkunde Tubbergen (anno 2012), 112 pag.
 • “Tot straks… Uit de geschiedenis van de brandweer van Hardenberg, Bergentheim en Slagharen; met een tijdlijn van 1362 tot 2000” door K. Oosterkamp; druk: VOB Hardenberg; uitgever: OLBO, Hardenberg (anno 2013), 191 pag.
 • “Held tegen wil en dank; het tragische lot van een Haagse agent in bezettingstijd”, door Jan H. Kompagnie; uitgeverij Balans, Amsterdam (anno 2014), 223 pag.
 • “Van Landarbeidersbelang tot Mecenaat” door K. Oosterkamp; uitgave: Stichting Regiofonds ‘Dooze & Dorp’; uitgave OLBO, Hardenberg (anno 2015), 174 pag.
 • “Vechtstede Notarissen op de kaart”, uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Rieks Bulthuis als notaris op 1 oktober 2015
 • “Veurink Transport, 125 jaar” door K. Oosterkamp; druk: OLBO, Hardenberg (anno 2018), 100 pag.
 • “Overijssel en de Eerste Wereldoorlog” door H. van der Linden en J. van Raan; Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog; uitgever: Aspekt (anno 2020), 493 pag.
 • “Toen…, een historische wandeling door Gramsbergen” door G. Reinders; uitgever: Stichting De Groene Gramsberger; druk: WILCO, Amersfoort (anno 2021), 390 pag.